Κραυγή αγωνίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για υποστελέχωση και πληροφόρηση

Ενώ από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης για τις «Έξυπνες Πόλεις» σε 315 δήμους Δήμους από πόρους του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων καθώς με ελάχιστο προσωπικό προσπαθούν να διεκπεραιώσουν χιλιάδες καθημερινές αλλά και μεγάλες υποθέσεις.
Το myota.gr διενήργησε έρευνα με σκοπό να αποτυπώσει την κατάσταση αλλά και τις γνώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών όχι επί του αντικειμένου τους βέβαια, αλλά για το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνονται οι όροι των επιδόσεών τους σε εθνικό επίπεδο.

Κατ΄αρχην στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι οι διαδικασίες των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία σας, δυσκολεύουν ή εξυπηρετούν την δουλειά σας;»
Οι 146 εργαζόμενοι απάντησαν το 4,3% ότι τους δυσκολεύουν και το 95,7% ότι τους εξυπηρετούν.
Αρα μιλάμε για ανθρώπους που πιστεύουν στις νέες τεχνολογίες, τις χρησιμοποιούν και τις επιθυμούν.

Στην ερώτηση «Γνωρίζετε ποιες προσκλήσεις του “Αντώνης Τρίτσης” παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από τους Δήμους και ποιες λιγότερη;» Το 65,2% απάντησε ότι τις γνωρίζει ενώ το 34,8% πως όχι.
Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων που δεν είχε πρόσβαση στην πληροφορία ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τον δήμο του και να αξιοποιήσει και σωστά το χρόνο του.

Στην ερώτηση «Γνωρίζετε ποια από τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σας 2022 θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Horizon;» εδώ έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι άγνοιας. Και πάλι επιβεβαιώνεται το φαινόμενο οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες να μην έχουν πρόσβαση σε πολύ βασικές πληροφορίες που αφορούν τα έργα τα οποία θα μπορούσαν να προετοιμάσουν ως προτάσεις αλλά και να τα προκρίνουν. Το 17,4% απάντησε ΝΑΙ και το 82,6% ΟΧΙ

Στην ερώτηση «Διαθέτει η υπηρεσίας σύστημα GIS ανοιχτό στους δημότες σας;» αποτυπώθηκε και η εικόνα που αφορά περισσότερο την ανάπτυξη καλών σχέσεων Δήμου και Δημοτών και την καθιέρωση όρων εμπιστοσύνης. Οι δήμοι γενικώς (και μέσα από τα ρεπορτάζ των site) βρίσκονται πολύ πίσω στο θέμα της ουσιαστικής πληροφόρησης των δημοτών, της εμπλοκής της κοινωνίας στις αποφάσεις και στην πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα. Επίσης αναδεικνύεται και η αποχή από νέες χρήσιμες τεχνολογίες. Το 13,3% απάντησε ΝΑΙ και το 86,7% ΟΧΙ.

Γνωρίζεται την γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με τα σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση επίβλεψης έργων και μελετών κάτω των ορίων σε ιδιώτες;
ΟΧΙ 60,09%, ΝΑΙ 39,1%. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια μεγάλη αποχή από την διαδικασία διαβούλευσης σε ένα αντικείμενο που βασικά αφορά στους εργαζόμενους στις Τ.Υ. που σχεδιάζουν και υπογράφουν τα έργα.

Γνωρίζετε κάποια εφαρμογή real time – open data παρακολούθησης μελετών και έργων; ΟΧΙ 82,6%, ΝΑΙ 17,4%. Και εδώ βλέπουμε ότι για ένα σύστημα Επιχειρησιακής Διακυβέρνησης που θα μπορούσε να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την δουλειά των Τ.Υ. οι εργαζόμενοι δηλώνουν άγνοια.

Να σημειώσουμε ότι το 60% των εργαζομένων στις Τ.Υ που προσεγγίστηκαν (περίπου 250 στο σύνολο) έδειξαν στους συνεργάτες του myota.gr μεγάλη προθυμία και να βοηθήσουν να βγει μια συνολική εικόνα και να εκφράσουν την αγωνία τους.
Το 60% των ανθρώπων που συνομιλήσαμε δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που αποδίδουν στον Δημόσιο Υπάλληλο. Οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες διακατέχονται από ένα πατριωτισμό, έχουν μεγάλη αγωνία για τον τόπο τους και το πως θα εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις για τα έργα και ζητούσαν πληροφορίες για τα πάντα, παρά το γεγονός ότι καθολική ήταν η διαμαρτυρία της υποστελέχωσης μέχρις απόγνωσης.
Να και μια άλλη πλευρά του νομίσματος