Εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους Δήμους καταγράφει έρευνα της Opinion Poll

Περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους, και ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειάς τους, ζητούν οι πολίτες σε μεγάλη δημοσκόπηση που παρουσίασε η Opinion Poll στο συνέδριο που διοργάνωσε ο “Κλεισθένης” στην Ξάνθη και το οποίο παρουσίασε τεράστια συμμετοχή.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι θα ήταν θετικό για τους δημότες να αναλάβουν οι Δήμοι κι άλλες αρμοδιότητες (π.χ. Νοσοκομεία, Σχολεία) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανακατανομή πόρων και θα εξασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλου, εξειδικευμένου προσωπικού;» Ναι και Μάλλον Ναι απαντάει το 57,2%

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι χρειάζεται σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση από το Κεντρικό Κράτος στο πλαίσιο μίας νέας Διοικητικής Οργάνωσής του ή ότι η σημερινή κατάσταση είναι ικανοποιητική;» Υπέρ της σαφούς διάκρισης τοποθετείται το 84% των πολιτών και μόνο 8,4% κρίνει ότι η σημερινή κατάσταση είναι ικανοποιητική.

Στην ερώτηση: “Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να ενισχυθεί η Οικονομική Αυτοτέλεια των Δήμων με μέτρα όπως Φορολογική Αποκέντρωση, απόδοση σε αυτούς τους ΕΝΦΙΑ κ.α.” Ναι και Μάλλον Ναι απαντάει το 60,9%.

Επίσης στην ερώτηση: “Θεωρείτε ότι οι Δήμοι με το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας μπορούν να διαδραματίσουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της Ανάπτυξης της χώρας; Ναι και Μάλλον απαντάει το 82,3%.

Ετσι η δημοσκόπηση της Opinion Poll καταγράφει σαφώς την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους Δήμους και την ελπίδα που βρίσκουν σ΄αυτούς.

Όλα τα παραπάνω μάλιστα σε συνδυασμό με την ερώτηση «Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το συνολικό έργο του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής από τις Δημοτικές εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα;» δηλώνουν ότι οι πολίτες δείχνουν μια σταθερή εμπιστοσύνη στον θεσμό ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της δημοτικής αρχής αφού το 59,6% απαντάει ταυτόχρονα Λίγο ή Καθόλου ικανοποιημένοι. Εδώ μάλιστα φαίνεται και αντίκτυπος που έχουν στις τοπικές κοινωνίες η δημοσιονομική στενότητα και οι καθυστερήσεις στα έργα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές αρχές.

Εντυπωσιακή μάλιστα είναι και η αρνητική απάντηση που δίνουν οι πολίτες (51,7%) στην ερώτηση: «Κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, θεωρείτε ότι οι Δήμοι συνέβαλαν στην αντιμετώπισή της και γενικότερα προσέφεραν απαραίτητες υπηρεσίες στους δημότες;» Μόνο το 22% απαντάει Ναι και το 20,6% Μάλλον Ναι, που σημαίνει ότι η τεράστια θυσία και προσπάθεια των δήμων δεν καταγράφηκε στην κοινή αίσθηση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL Ζαχαρίας Ζούπης: « Είναι σημαντικό, ότι ενώ φαίνεται να υπάρχει μια μέτρια ικανοποίηση από την απόδοση και το έργο των Δημάρχων αυτά τα χρόνια, εμφανίζεται πολύ ισχυρά η πεποίθηση ότι είναι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο που α αναβαθμίσουν τον ρόλο τους για μια νέα , δυναμική αναπτυξιακή πορεία της χώρας»

Δείτε και τα υπόλοιπα ερωτήματα της έρευνας και τι απάντησαν οι πολίτες όπως και την ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν για τον Δήμο τους.
Η έρευνα καταγράφει και σημαντικές διαφοροποιήσει μεταξύ αστικών και περιφερειακών, μικρών και μεγάλων δήμων

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/opinion.pptx

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε για λογαριαμσό της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ηλικίας άνω των 17, με δικαίωμα ψήφου
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1.000 Νοικοκυριά
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: από 26/04/22 – 30/04/22
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανελλαδική κάλυψη
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει γεωγραφικής κατανομής.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (CATI).
ΣΤΑΘΜΙΣΗ: Έγινε στάθμιση με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου 2019. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +/-3 %