Χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε το Ταμείο Παρακαταθηκών

Στο Επιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Μαΐου στην Ξάνθη από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και είχε θέμα τον επενδυτικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, κ. Δημήτριος Σταμάτης και κ. Χριστίνα Γιοβάνη.

Στους συνέδρους παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και οι νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που το Ταμείο έχει αναλάβει, με σημαντικότερες εξ αυτών:
 τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης νέων ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων είτε εξ ιδίων πόρων, είτε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
 τη σύναψη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών λειτουργίας, με πρόσφατη την συνεργασία με την Caisse des Dépôts et Consignations,
 τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και γίνονται πράξη με την επιχορήγηση, ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εξάλλου, κατά την ομιλία της η κ. Γιοβάνη κάλεσε τα στελέχη της Τ.Α. σε συνεχή ανοιχτή επικοινωνία, διαβεβαιώνοντάς τα ότι η Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. στέκεται δίπλα τους, ως αυτήκοος κοινωνός των προβληματισμών και των αναγκών τους.
Για την συμβολή της στην επιτυχή υλοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου, η Διοίκηση του Ταμείου έλαβε από τους διοργανωτές και τον Δήμαρχο Ξάνθης τιμητική πλακέτα.