Κατάργηση του “Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας” από το «myKEPlive.gov.gr»

Με την ΚΥΑ 18836 ΕΞ 2022/18.05.2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2553/24.05.2022 τεύχος Β’) και με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 3030).
Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 20530/ΕΞ 2020 απόφασης (Β’ 3030), σχετικά με το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας».

Η υπηρεσία αυτή τώρα παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Θυμίζουμε ότι η πλατφόρμα παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).