1 και 8 Ιουνίου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις καταστάσεις υπόχρεων Πόθεν Εσχες

Ανακοινώθηκε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες:
01/06, 08/06.