Βιομηχανία χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Συνέντευξη Στ. Σταθόπουλος

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου μιλάει στην κάμερα του myota.gr  για τις χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη βγει στο αέρα και υλοποιηθεί για τις πράσινες πολιτικές στους δήμους, διαπιστώνει την μεγάλη ανταπόκριση αλλά και την επίτευξη του συντονισμού μεταξύ Δήμων και Ταμείου και ανακοινώνει τις νέες προβλέψεις για τις νέες χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να βγουν στον αέρα. 

Δείτε τι λέει ο κ. Σταθόπουλος στον διευθυντή του myota.gr Χάρη Κουγιουμτζόπουλο