Χάκινγκ στο σύστημα ESPDint προμηθειών του ΕΣΗΔΗΣ

Προφανώς θύμα χάκινγ έπεσε το υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) που εξέδωσε προσωρινές οδηγίες.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Παρακαλείσθε μέχρι νεοτέρας για την πρόσβαση σας στο υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

Οι φορείς που μπάινουν στο σύστημα αντικρύζουν το εξής μηνυμα:
Η σύνδεση σας δεν είναι ιδιωτική εισβολείς ενδέχεται να προσπαθήσουν να υποκλέψουν τα στοιχεία σας από τον ιστότοπο espd-api.eprocurment.gov.gr Για παράδειγμα κωδικούς πρόσβασης μηνύματα οι πιστωτικές κάρτες