Ερευνα κοινής γνώμης για τα σκουπίδια στην Αττική

Μικρής αξιοπιστίας αλλά με ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τάσεις έδειξε έρευνα την κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΔΣΝΑ.
Τα ευρήματα μπορούν πολύ εύκολα να αμφισβητηθούν καθώς κάποιες απαντήσεις είναι καταφανώς άστοχες.
Το 43% δηλώνει ότι ανακυκλώνει περισσεύματα φαγητών, φλούδες κλπ. Δηλαδή πάνω από 1.600.000. Την ίδια στιγμή βέβαια μόνο το 29% δηλώνει ότι υπάρχουν καφέ κάδοι στην περιοχή του.
Επίσης το 61% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Και βέβαια οι συντάκτες της έρευνας μπερδεύουν την ανακύκλωση με την μείωση των απορριμμάτων.

Τέλος το 81% δηλώνει ότι κάνει ανακύκλωση σε επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (μπογιά, χημικά, μπαταρίες, κλπ.), ενώ δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σύστημα εκτροπής.

Παρ΄όλα αυτά η έρευνα έχει κάποια αξία και βγάζει ίσως κάποια αξιοποιήσιμα συμπεράσματα αφού πραγματοποιήθηκε σε 1.400 άτομα σε όλη την Αττική, 700 τηλεφωνικά και 700 on line

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Καθαριότητα/Σκουπίδια με 73% και Διαχείριση απορριμμάτων στους Δήμους με 70%, βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ατζέντα της κοινής γνώμης όταν η Ακρίβεια πίανει 94%, ο Πόλεμος στην Ουκρανία 64% και η Ανεργία 59%.

Το κοινό λοιπόν με 81% πιστεύει ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται σωστά και με 68% ότι οι τρόποι αποκομιδής/διαχείρισης των απορριμμάτων είναι χειρότεροι συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (68%).

Το ίδιο κοινό πιστεύει κατά 21% ότι η ύπαρξη ελεύθερων χωματερών είναι αναγκαίο κακό.

Μόνο το 32% γνωρίζει ότι στον καφέ κάδο πετάμε βιοαπόβλητα, ενώ το 61% δηλώνει άγνοια. Αντίθετα το 93% δηλώνει ότι στο μπλε κάδο πετάμε την ανακύκλωση.

Το 79% πιστεύει ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, πρέπει να αλλάξει

Όσον αφορά για το ποιοι παράγοντες ευθύνονται για το επίπεδο αποκομιδής, οι πολίτες επιρρίπτουν ευθύνες κατά 34% στους ίδιους του πολίτες – στην παιδεία που έχουν και στην έλλειψη ενημέρωσης. Το 31% στην κυβέρνηση και στους πολιτικούς, μόνο το 27% στους Δήμους και το 12% στην Περιφέρεια.

Και για το ποιος είναι ο Αρμόδιος / Υπεύθυνος φορέας απαντάνε:
Για τη συλλογή: Δήμος 72% / Περιφέρεια 2% / ΔΞΔΑ 21%
Για τη Διαχείριση: Δήμος 40% / Περιφέρεια 21% / ΔΞΔΑ 30%
Για την Ανακύκλωση: Δήμος 33% / Περιφέρεια 16% / Κεντρική Κυβέρνηση 7% / ΔΞΔΑ 33%

Το 67% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει με ποιόν τρόπο μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα και το 76% δηλώνει ότι έχει ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση.

Στην ερώτηση ‘Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες κάνετε για να μειώσετε την ποσότητα οικιακών απορριμμάτων που παράγετε; ο κόσμος απαντάει:
Κάνει ανακύκλωση το 85% και συγκεκριμένα:
Πλαστικά μπουκάλια ή άλλα πλαστικά υλικά και συσκευασίες 91
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα 88
Χαρτί / Χαρτόνι / Χάρτινες συσκευασίες 88
Γυαλί 84
Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (μπογιά, χημικά, μπαταρίες, κλπ.) 81%, ενώ δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να τα μαζεύει.
Κονσέρβες, Μεταλλικά δοχεία 80%
Περισσεύματα φαγητών, φλούδες κλπ 43
Απορρίμματα κήπου 38%

Στην ερώτηση “τι από τα παρακάτω θα σας παρακινούσε να διαχωρίζετε / ανακυκλώνετε περισσότερα από τα απορρίμματά σας;” οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στον Δήμο κατοικίας, 91%
Διαβεβαίωση ότι αυτά τα απορρίμματα πράγματι ανακυκλώνονται 90%
Να παρέχει ο Δήμος μικρούς κάδους διαχωρισμού απορριμμάτων μέσα στο σπίτι 74%

Στο πως θα δεχόταν ένα Εργοστάσιο Ανακύκλωσης του Δήμο του με αντιστάθμισμα την Μείωση Ανταποδοτικών Τελών ο κόσμος απαντάει Πολύ Θετικά & Μάλλον Θετικά 74% (36% / 38%)

Τέλος στην ερώτηση «Πόσο σημαντική είναι η Απόσταση του Κάδου:
Το 31% ζητάει να είναι μέχρι τα 50 μέτρα απόσταση
Το 42% μέχρι τα 100 μέτρα.

Δείτε εδώ την έρευνα