Το project URBAN GreenUP

Το URBAN GreenUP είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επικύρωση μιας μεθοδολογίας για Renaturing Urban Plans για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των υδάτων και την αύξηση της βιωσιμότητας των πόλεων μέσω καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Τρεις πόλεις επισπεύδοντες – του Βαγιαδολίδ (Ισπανία), του Λίβερπουλ (Ηνωμένο Βασίλειο) και της Σμύρνης (Τουρκία) – θα επικυρώσουν και θα επιδείξουν την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας URBAN GreenUP. Με βάση την εμπειρία τους, πέντε πόλεις που θα ακολουθήσουν, η Μάντοβα (Ιταλία), το Λούντβιχσμπουργκ (Γερμανία), το Μεντεγίν (Κολομβία), το Τσενγκντού (Κίνα) και το Μπιν Ντινχ-Κουί Νον (Βιετνάμ), θα δημιουργήσουν τα δικά τους αστικά σχέδια για την ανανέωση του URBAN GreenUP και την στρατηγική και την προσέγγισή του για την πράσινη οικονομία.

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έργου καλύπτουν μια ποικιλία από συμπληρωματικές αλλά αλληλένδετες πτυχές της αστικής ζωής και των υποδομών. Ομαδοποιούνται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:
αστικοποίηση αναζωογόνηση,
παρεμβάσεις νερού,
μοναδικές υποδομών πρασίνου
και μη τεχνικές παρεμβάσεις.
Παραδείγματα των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών είναι η ανάπτυξη πράσινων ποδηλατοδρόμων και πεζοδιαδρομών, η εγκατάσταση πάρκων και αστικών αγροτικών εγκαταστάσεων, η χρήση έξυπνων εδαφών και φίλτρων βιολογικών ρύπων, καθώς και η εφαρμογή βιώσιμων συστημάτων αποστράγγισης, που μειώνουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών και για σκοπούς άρδευσης.

Μέσω της εφαρμογής τεχνικών λύσεων που βασίζονται στη φύση σε περιοχές μεγάλης κλίμακας, το URBAN GreenUP στοχεύει στην επίτευξη ποικίλων επιδρ΄σεων που σχετίζονται τόσο με περιβαλλοντικές όσο και με κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Για παράδειγμα, ο νέος ποδηλατόδρομος και τα πράσινα πεζοδρόμια στάθμευσης που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Valladolid θα αποτρέψουν την εκπομπή σχεδόν 200 τόνων ισοδυνάμου CO2 και θα μειώσουν τις θερμοκρασίες κατά 5oC κατά τη θερινή ώρα, αντίστοιχα. Το βιώσιμο σύστημα αποστράγγισης του Λίβερπουλ, από την άλλη πλευρά, θα μπορεί να αποθηκεύει 1500 m3 βρόχινου νερού κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ενώ τα έξυπνα εδάφη που χρησιμοποιούνται στη Σμύρνη θα μπορούν να δεσμεύουν άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να τα χρησιμοποιούν για αυτογονιμοποίηση. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις που αναμένονται από την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση στις τρεις πόλεις.

Εκτός από τον μετασχηματισμό του αστικού πράσινου, το έργο αναμένεται να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Το URBAN GreenUP θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές, θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αγοράς για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, θα προωθήσει τη δημιουργία διακρατικών δικτύων και συνεργειών. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ότι θα τονίσει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών κατά την αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων μέσω δραστηριοτήτων συνδημιουργίας που εμπλέκουν επίσης άμεσα τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα της πράσινης ανάπλασης των πόλεων τους.

https://www.urbangreenup.eu