Συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IncluCities στην ΚΕΔΕ

Η 3η συνάντηση εργασίας και μελέτης των εταίρων Δήμων Λεβαδέων και Fuenlabrada (Ισπανία), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IncluCities (2020 – 2022), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου, υπό τον συντονισμό του προέδρου της Επιτροπής Μεταναστευτικού και Κρίσεων της ΚΕΔΕ, Αλέξανδρου Χρυσάφη δημάρχου Σερρών και του αντιπροέδρου Ευστάθιου Ρεστέμη.
Στη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Χρυσάφης και Ρεστέμης παρουσίασαν τις πολιτικές των Δήμων στην Ελλάδα για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στον τομέα της παιδείας, εκπαίδευσης, στέγασης και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και αντάλλαξαν γνώσεις, για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης σε ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής της ΚΕΔΕ Α. Χρυσάφης: «Προτεραιότητα και διαρκής στόχος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί η ομαλή ενσωμάτωση των πολιτών προερχόμενων από τρίτες χώρες, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων».
Tην Τετάρτη 15 Ιουνίου, προηγήθηκε συνάντηση των εταίρων από την Ελλάδα, Λιβαδειάς (mentee city) και Fuenlabrada (mentor city), στο Παλιό Δημαρχείο της Λιβαδειάς.
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο δήμαρχος Λεβαδέων, Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, ανέφερε τα οφέλη υλοποίησης του προγράμματος για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες καθώς και για την τοπική κοινωνία.
Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της ΕΕ.

Στόχοι του έργου είναι:

-Να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 4 πόλεων – καθοδηγητών (mentor cities), και των 4 καθοδηγούμενων πόλεων (mentee cities) καθώς και των αντίστοιχων εθνικών Ενώσεων με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών ένταξης.
-Να αναπτύξει τις ικανότητες των πόλεων που συμμετέχουν στη δημιουργία και την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης
-Να ενδυναμώσει το ρόλο των εθνικών Ενώσεων, ως κομβικών συντελεστών για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και για την ενίσχυση της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων.
Στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα δίκτυο οκτώ πόλεων και αντίστοιχων εθνικών ενώσεων Δήμων και Περιφερειών ( 4 πόλεις εταίροι Καθοδηγητές- Μέντορες και 4 πόλεις εταίροι Καθοδηγούμενες):

  • Η πόλη της Λιβαδειάς και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
  • Το Saint-de-la-Ruelle και το Γαλλικό Τμήμα του Συμβουλίου δήμων και Περιφερειων Ευρώπης CEMR (AFCCRE)
  • To Partinico και το Ιταλικό Τμήμα του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης CEMR (AICCRE)
  • Η Fuenlabrada και η Ομοσπονδία των Δήμων και Επαρχιών της Ισπανίας (FEMP)
  • Η πόλη των Βρυξελλών και ο Δήμος Schaerbeel μαζί με την Ένωση Πόλων και των Δήμων της Περιφέρειας Βρυξελλών – Πρωτευούσης (BRULOCALIS)
  • Η πόλη Mechelen και η Ένωση Φλαμανδικών Πόλεων και Δήμων (VVSG)
  • Η πόλη της jelgava και η Ένωση Δήμων και Περιφερειών Λετονίας (LPS).