2ο Open Day της Μικρο-Θερμοκοιτίδας στον Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω» διοργάνωσε, την Παρασκευή, 17/06/2022, το 2ο Open Day της Μικρο-Θερμοκοιτίδας στις νέες εγκαταστάσεις της, στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της Μικρο-Θερμοκοιτίδας και η ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την έναρξη του Β’ Κύκλου του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης, το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022.
Σημειώνεται ότι η πράξη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της μέσω του ΕΠ «Αττική 2014-2020», ενώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι ο ΑΣΔΑ.