Οδηγίες ΠΟΕ ΟΤΑ για τον καύσωνα

Οδηγίες για την λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους στον καύσωνα εξέδωσε η ΠΟΕ ΟΤΑ. Όπως εξηγεί εισαγωγικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται συνθήκες με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία. Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που οφείλεται στη συνέργεια των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ακριβώς ποιος και πότε θα επηρεαστεί επειδή η ατομική ευαισθησία ποικίλλει. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν, εκτός από τη θερμοκρασία του αέρα, τη θερμική ακτινοβολία, την κίνηση του αέρα, τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή και τη σχετική υγρασία.

Η ηλικία, το σωματικό βάρος, ο βαθμός φυσικής κατάστασης, ο βαθμός εγκλιματισμού, ο μεταβολισμός, η χρήση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών και χρόνια προβλήματα υγείας επηρεάζουν την αντοχή των ατόμων στη θερμότητα.

Διαβάστε τις οδηγίες

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/06/odigies_kaysonapoeota.pdf