Οδηγίες του Υπ. Υγείας για την λύσσα

Προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα όλοι οι υγειονομικοί σχηματισμοί της χώρας για την αντιμετώπιση περιστατικών δυνητικής έκθεσης ανθρώπων σε ζώο που ενδεχομένως φέρει τον ιό της λύσσας το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα, οι οδηγίες στόχο έχουν την επικαιροποίηση της κατάταξης Επικινδυνότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και την επικαιροποίηση στη δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην μετεκθεσιακή αντιλυσσική αγωγή, ώστε να επιτυγχάνεται ορθή εκτίμηση κινδύνου και ασφαλής διαχείριση του περιστατικού με εξορθολογισμένη χρήση αντιλυσσικών αγωγών σε άτομα με δυνητική έκθεση στον ιό της λύσσας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο