Τελετή του New European Bauhaus

Φανταστείτε ένα ευρύ κίνημα ευρωπαίων πολιτών πλήρως αφοσιωμένων στο να κάνουμε τους χώρους διαβίωσής μας πιο όμορφους, βιώσιμους και ανθεκτικούς στο κλίμα. Δεν θα ήταν όνειρο, καθώς αυτό συμβαίνει ήδη γύρω μας.

Το New European Bauhaus (NEB) που ξεκίνησε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης το 2020, είναι μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες των ανθρώπων.
Οι Βρυξέλλες και πολλές άλλες τοποθεσίες σε όλη την ήπειρο φιλοξένησαν το NEB για να γιορτάσουν όλες τις ζωντανές ιδέες και έργα που διαμόρφωσαν αυτό το δεύτερο έτος της πρωτοβουλίας. Αυτό περιλαμβάνει την τελετή απονομής των βραβείων NEB 2022.
Όπως σημείωσε η Elisa Ferreira, Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κατά την τελετή απονομής των βραβείων ότι ο ενθουσιασμός των Ευρωπαίων για την πρωτοβουλία NEB φέτος θα μπορούσε να μετρηθεί με τις 1.100 αιτήσεις που ελήφθησαν, με τους φιναλίστ να προέρχονται από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.
Αντιμέτωπο με την πρόκληση της επανεφεύρεσης τρόπων παραγωγής, τρόπων ζωής και δημόσιων χώρων που είναι κατάλληλοι για την κλιματική κρίση, το NEB αντιπροσωπεύει την καρδιά και την ψυχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Μεταφράζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε μια απτή, θετική εμπειρία στην οποία όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν μαζί. Το NEB, με αυτή την έννοια, είναι ένας τρόπος για να συνδεθουν μεταξύ τους οι ευρωπαίοι πολίτες και να να μοιραστούν το όραμά τους για το μέλλον.
Στην πραγματικότητα, η πρωτοβουλία σχεδιάζεται από κοινού με πολίτες, επαγγελματίες και οργανισμούς σε όλη την ΕΕ. Αφορά τη θετική αλλαγή και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και όμορφο μέλλον.

Ελκυστικές αξίες
Αυτό το σύνολο αξιών απευθύνεται σε πολλούς οργανισμούς που υπέβαλαν αίτηση για τα βραβεία NEB. Για παράδειγμα, εκπρόσωποι της Robida Collective είπαν: «Αναγνωρίζουμε πλήρως τον εαυτό μας και το έργο μας στα τρία βασικά θέματα του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus – την ιδέα της ομορφιάς πέρα από τη λειτουργικότητα, με ηθικές διαστάσεις, την ιδέα της βιωσιμότητας, η οποία υπερβαίνει την απλή υλικότητα, αλλά επίσης αμφισβητεί τον τρόπο ζωής μας και την ιδέα μας για το μέλλον. Και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η ιδέα της συνοχής, της ένταξης και της κοινότητας, ο στόχος της οικοδόμησης έργων, ιδεών και δεσμεύσεων μαζί, πέρα και από τον ατομικισμό».
Η κολεκτίβα Robida κέρδισε ένα βραβείο για την προώθηση μιας καινοτόμου προσέγγισης για την αναζωογόνηση του εγκαταλειμμένου χωριού Topolò/Topolove, στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας, ζώντας σε αυτό σαν να ήταν ένα σπίτι.
Αυτή είναι μια προσέγγιση που φαντάζεται «ένα διαφορετικό μέλλον για τις νεότερες γενιές και μια διαφορετική μοίρα για τις αγροτικές ορεινές περιοχές που χάνουν συνεχώς κατοίκους αλλά και οραματίζονται μια ζωή μακριά από τις πόλεις, αλλά χωρίς να παραιτούνται από το ότι είναι σύγχρονοι».

Κρίσιμος ρόλος για την πολιτική συνοχής
Η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για να γίνουν πραγματικότητα οι βασικές αξίες της πρωτοβουλίας του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus μέσω συγκεκριμένων επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο.
Σε μια συνεχή προσπάθεια ενσωμάτωσης των κατευθυντήριων αρχών του New European Bauhaus για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας σε προγράμματα πολιτικής συνοχής και σε καινοτόμες δράσεις.
Σε αυτό το πνεύμα και σύμφωνα με την αρχή της ένταξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τα βραβεία NEB. Ο διαγωνισμός καλεί ευρωπαίους πολίτες, οργανισμούς, δημόσιες αρχές και ιδιωτικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τις ιδέες, τα οράματά τους, τις καινοτομίες και τα καθιερωμένα έργα τους που ήδη κατοχυρώνουν τις κατευθυντήριες αρχές του NEB.
Με αυτόν τον τρόπο, τα Βραβεία αποσκοπούσαν στην προβολή των ιδεών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο βάσης, για να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν το όραμα του NEB. Ωστόσο, τα βραβεία δείχνουν επίσης στους διαχειριστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι υπάρχουν ήδη καινοτόμα έργα και ότι το NEB δεν είναι απλώς μια ουτοπία.

Προκλήσεις και λύσεις
Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Τα ανατρεπτικά και καινοτόμα έργα χρειάζονται υποστήριξη, πόρους και υποστήριξη από ιδιωτικό κεφάλαιο.
Για το σκοπό αυτό, η DG Regioέχει δεσμευτεί να βοηθά τις διαχειριστικές αρχές στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για την υποστήριξη έργων NEB και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Αυτά τα μέτρα, που στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη στήριξη και στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων, θα ταιριάζουν με το χρηματοδοτικό μέσο του μοντέλου εδαφικής ανάπτυξης των NEB.
Οι νέες πρωτοβουλίες που συνδέονται με το NEB δεν θα σταματήσουν εκεί, καθώς το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα περιλαμβάνει την πρώτη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας αφιερωμένη στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, την πρώτη από τις πολλές ετήσιες προσκλήσεις για έργα που θα δοκιμάσουν νέες λύσεις στις αστικές προκλήσεις .
Η πρόσκληση θα προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4-5 δήμους άνω των 50.000 κατοίκων, χρηματοδοτώντας στοιχεία υποδομής που συμβάλλουν στα έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.
Επιπλέον, η DG REGIO οριστικοποίησε πρόσφατα την πρόσκληση «Υποστήριξη στις Νέες Ευρωπαϊκές Τοπικές Πρωτοβουλίες Bauhaus» που απευθύνεται σε δήμους κάτω των 100.000 κατοίκων. Έως και 20 δήμοι θα λάβουν υποστήριξη από εμπειρογνώμονες για να αναπτύξουν τις προτάσεις τους για νέα ευρωπαϊκά έργα Bauhaus. Με βάση την εμπειρία τους, θα δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των επενδύσεων που μοιάζουν με NEB.

Έμπνευση και δέσμευση
Τέτοια συγκεκριμένα βήματα που εμπνέονται από την οραματική πρωτοβουλία NEB και συγκεκριμένα τα Βραβεία, σηματοδοτούν τη δέσμευση της Επιτροπής στις βασικές αρχές αυτής της πρωτοβουλίας.
Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος του World Human Forum, σημείωσε ότι το NEB έχει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στο πλαίσιο της ατζέντας της πολιτικής για το κλίμα, αλλά στο «άνοιγμα της στενής τεχνοκρατικής προσέγγισης» για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων, ξεκινώντας από ένα bottom-up κοινωνικό και πολιτιστικό κίνημα.
Το φεστιβάλ, το οποίο συγκέντρωσε όλους τους φιναλίστ του βραβείου NEB, αντιπροσώπευε την ευκαιρία να γιορτάσουν και να παρουσιάσουν όλες τις καινοτόμες ιδέες που κυκλοφορούν ήδη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύνδεση με οργανώσεις βάσης
Ακόμη πιο σημαντικό, το NEB είναι ένα παράδειγμα του τρόπου σύνδεσης των πολιτικών με οργανώσεις βάσης και «βρίσκοντας τη δέσμη λέιζερ μεταξύ κυβέρνησης και προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω», όπως δήλωσε ο Jan Vermuelen, σχεδιαστής για το νικητήριο έργο De Korenbloem.

Τα έργα χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: Επανασύνδεση με τη φύση. Η ανάκτηση της αίσθησης του ανήκειν. Δίνοντας προτεραιότητα στα μέρη και στους ανθρώπους που το χρειάζονται περισσότερο και Διαμόρφωση ενός κυκλικού βιομηχανικού οικοσυστήματος και υποστήριξη της σκέψης του κύκλου ζωής. Σε κάθε κατηγορία, τα βραβεία θα πήγαιναν σε ολοκληρωμένα έργα και σε νεαρά (κάτω των 30 ετών) ανερχόμενα αστέρια.
Μια κριτική επιτροπή ειδικών επιλέχτηκε να επιλέξει 16 νικητές και επιλαχόντες, ενώ, στο πνεύμα του ανοιχτού χαρακτήρα που χαρακτηρίζει το NEB, επιλέχθηκαν δύο επιπλέον νικητές με την ψήφο του κόσμου.
Μεταξύ των έργων που συμμετείχαν στην τελετή απονομής του Βραβείου, πολλά περιστράφηκαν γύρω από την ιδέα της αναδιάρθρωσης, της επανιδιοποίησης, της ανακαίνισης των δημόσιων χώρων μέσω προσεγγίσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Άλλοι αναζήτησαν τρόπους για να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τους πόρους με ηθικό τρόπο. Πολλές άλλες πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στη συμμετοχή των πολιτών, προώθησαν την κοινωνική συνοχή, τη μάθηση και την κατάρτιση ή αμφισβήτησαν το τρέχον σύστημα υπερβολικής κατανάλωσης με την εξεύρεση καινοτόμων τρόπων αναβάθμισης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων.

Ξεκινώντας μια ευρύτερη αλλαγή
Η Mariya Gabriel, Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, τόνισε την μεταμορφωτική δύναμη της επανεξέτασης του τι μας περιβάλλει, λέγοντας στο κοινό ότι «τα μέρη που ζούμε μας διαμορφώνουν και η φυσική τους μεταμόρφωση έχουν τη δύναμη να ξεκινήσουν ευρύτερες αλλαγές και αυτή είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον σκοπό ενός τόπου».

Κοινή ευθύνη
Αυτό που προέκυψε στην τελετή απονομής του βραβείου μέσα από τα λόγια των ομιλητών και πολλών από τις ομιλίες αποδοχής των νικητών είναι μια αίσθηση κοινής ευθύνης και συλλογικής δέσμευσης για τη συνεργασία για τα ίδια ιδανικά και την πυροδότηση δομικών αλλαγών.
Ο εκπρόσωπος του έργου Gardens of the future, νικητής της λαϊκής ψηφοφορίας είπε: «Οι κήποι του μέλλοντος φυτεύουν σπόρους για να αναπτυχθεί μια νέα νοοτροπία για το πώς πρέπει να βιώνεται η ζωή από εδώ και στο εξής και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε προς τη θεραπεία. Θεραπεύοντας τον πλανήτη και θεραπεύοντας τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι το New Bauhaus είναι εδώ, για να επιταχύνει τη διαδικασία, και θα το κάνουμε μαζί».
Για πολλούς διαγωνιζόμενους, τα βραβεία NEB σήμαιναν την αναγνώριση και την επιβράβευση αυτών των ανθρώπων και των κοινοτήτων που ενεργούν τοπικά για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και δείχνοντας ότι οι τοπικές πραγματικότητες και τα ζητήματα μπορούν να είναι υποδειγματικά.
Μεταξύ των εμπνευσμένων ιδεών που παρουσιάζονται στη σκηνή από τους συμμετέχοντες και της δέσμευσης της Επιτροπής για μια δίκαιη απάντηση στην κλιματική αλλαγή, το NEB γίνεται ένα δίκτυο αφοσιωμένων πολιτών, καινοτόμων και τοπικών κοινοτήτων που ονειρεύονται και ενεργούν για ένα βιώσιμο, όμορφο, χωρίς αποκλεισμούς μέλλον. Εν ολίγοις, το NEB μεταλλάσσεται από πρωτοβουλία σε πραγματικό κίνημα.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο NEB για μια σύνοψη του συνδέσμου των νικητών και των επιλαχόντων έργων