Από την Οικονομική Επιτροπή τα Σ.Φ.Η.Ο. για τους μικρούς δήμους

Κατόπιν ερωτήσεων εκ μέρους των Δήμων, το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει, ότι σχετικά με την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που αναφέρεται στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 – 2η Πρόσκληση – Οκτώβριος 2021 «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)», για τους Δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναλαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το αρ. 50 παρ. 2κγ) του Ν. 4873/2021.

Οπότε, διευκρινίζεται, ότι οι Δήμοι, κάτω των 10.000 κατοίκων μπορούν να εγκρίνουν το Σ.Φ.Η.Ο. από την Οικονομική Επιτροπή τους.