Απόρριψη από το Π. Συμβούλιο Αττικής της ΜΠΕ για τη Μονάδα Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα στα Καλύβια.

Απορρίφθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Μονάδας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα στη θέση Σαμάρθι – Αιματόριζα στα Καλύβια που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου.
Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι σχετικά με τη χωροθέτηση της Μονάδας υπήρξε ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλυβίων, το οποίο ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις 21/6/2021 είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για το θέμα. Στη γνωμοδότησή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο εξέθετε αναλυτικά τους έξι σοβαρούς λόγους για τους οποίους διαφωνούσε ρητά με την εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας πλησίον του οικισμού. Ανέφερε συγκεκριμένα για τη ΜΠΕ:

 1. Νομοθεσία ελλιπής και μη επικαιροποιημένη. Η συνημμένη ΜΠΕ θα έπρεπε να βασίζεται σε πρόσφατη Νομολογία (Ν.4414/2016, Ν.4643/2019
  & Ν.4893/2019). Επίσης, τα δεδομένα για χορήγηση αδειών ΑΠΕ έχουν αλλάξει, συνεπώς η ΜΠΕ θεωρείται εκτός των σημερινών δεδομένων.
 2. Παράγραφος 2.6.1.: Αναφέρεται ότι η Μη υλοποίηση του Έργου δεν θα μειώσει την έκλυση αερίων θερμοκηπίου. Επιπροσθέτως, στην Αττική δεν υπάρχει πλέον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
 3. Παράγραφος 13.2.: Εκεί αναφέρεται ότι η πρόβλεψη των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας βιορευστών είναι πολύπλοκη, στηρίζεται σε «ενδεχόμενα» και πιθανότητες. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και κατ’ επέκταση στην Κοινότητα Καλυβίων, ειδικά στους βορινούς ανέμους, που στατιστικά είναι η πλειονότητα στην περιοχή, όπως αναφέρει και η μελέτη (βόρεια του οικισμού με βορειοδυτικούς ανέμους).
 4. Αναφέρει η Μελέτη ότι το εν λόγω έργο θα συμβάλλει «έως το 2020 το 20% της συνολικής ενέργειας να είναι από ΑΠΕ». Εν έτη 2021 το ποσοστό κάλυψης είναι πολλαπλάσιο και ήδη εξετάζεται σοβαρά η αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, λόγω υπερπροσφορών σύνδεσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.
 5. Αναφέρει η Μελέτη ότι η περιοχή δεν είναι επιβαρυμένη όπως η Αθήνα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ και το περιβάλλον είναι καθαρό. Αυτό δεν ισχύει γιατί ο μοναδικός Ατμοηλεκτρικός Σταθμός της ΔΕΗ βρίσκεται πλησίον της Κοινότητας Καλυβίων, στο Λαύριο. Δείχνει η Μελέτη να μην γνωρίζει την ακριβή περιοχή.
 6. Η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται η εν λόγω εγκατάσταση βρίσκεται όπως αναφέρεται στην συνημμένη ΜΠΕ, σε απόσταση περίπου 900 μέτρων από τον οικιστικό ιστό της πόλης των Καλυβίων, γεγονός που από μόνο του καθιστά απαγορευτικές τέτοιου είδους δραστηριότητες, δεδομένου ότι στην μελέτη υπάρχει διατυπωμένη η παραδοχή εκπομπής αερίων ρύπων και σωματιδίων που θα επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής “εντός των επιτρεπτών ορίων” τα οποία δεν αναφέρονται. Να σημειωθεί ότι η περιοχή ανήκει στην ζώνη Γ, εκτός ΒΙΟΠΑ όπου οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
  Οι παραπάνω αντιρρήσεις υιοθετήθηκαν από όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης του Δήμου Σαρωνικού καθώς και τους κατοίκους που είναι υπέρ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας αλλά με όρους που θα προστατεύουν την περιοχή.
  Επισημαίνουμε δε ότι την ίδια ημέρα διεξαγωγής του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων Χρήστος Ράπτης έστειλε εκ μέρους του Συμβουλίου της Κοινότητας υπόμνημα στους Περιφερειακούς Συμβούλους στο οποίο υπενθύμιζε τις αλλεπάλληλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών οργάνων για το θέμα και τους καλούσε να την καταψηφίσουν.

(κκ Γ. Κωνσταντέλλος, Χ. Γιοβάνη, Δ. Παπαστεργίου, Δ. Σταμάτης, Δ. Ασημάκη, H. Von Glasenapp)

(κκ Κ. Μπακογιάννης, Δ.Σταμάτης, Χ. Γιοβάνη, Γ. Κωνσταντέλλος, Δ. Ασημάκη, H.Von Glasenapp)

(κα Χ. Γιοβάνη)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ, 101 74