Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων για την εβδομάδα 20-26 Ιουνίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε και κατόπιν ερωτημάτων των δήμων διευκρινίστηκε από το Πράσινο Ταμείο ότι από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίνονται τα Σ.Φ.Η.Ο. για τους μικρούς δήμους.

Εκδόθηκε και απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) που αναφέρεται στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Την εβδομάδα που μας πέρασε το ΥΠΕΝ κατέθεσε στη Βουλή τις πολεοδομικές ρυθμίσεις -ως προσθήκη στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ- για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οικοδομικές άδειες. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα γίνεται με ευθύνη και βεβαίωση του μηχανικού και αφορά σε οικοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών όπως και τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης δόμησης σε κάθε κτίριο.

Έως την 30η Σεπτεμβρίου παρατείνονται μια σειρά πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, αλλά και δράσεων κατά της εξάπλωσης των Covid 19 με νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας στην Βουλή.

Παρουσιάστηκε και το νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών.

Από την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Γενική Γραμματεία Εικοινωνίας και Ενημέρωσης δημοσιεύθηκε ο ετήσιος πίνακας με τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να καταχωρίζουν προκηρύξεις.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ και το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σχέδιο που απασχολεί του δήμους.

Εγκρίθηκε και το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» ΕΣΠΑ 2021-27

Στο δημογραφικό πρόβλημα αφιερωμένο το περιοδικό της Βουλής. Ένα πρόβλημα καταιγίδα που έρχεται και που θα απασχολήσει πολύ τους δήμους στο άμεσο μέλλον.

Βγήκαν και οι Οδηγίες του Υπ. Υγείας για την λύσσα

Και τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε εκδόθηκαν και οδηγίες της ΠΟΕ ΟΤΑ για τον καύσωνα

Θυμίζουμε ότι καθημερινά στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μπορείτε να ενημερωνόσαστε για τις καλές πρακτικές – πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι δήμοι σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τους και όχι μόνο