Εκλογές των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

ekloges001

Εγκύκλιο εξέδωση η Διέυθυνση Διαχείρης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

Με την εγκύκλιο καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024.

Στην εγκύκλιο παρουσιάζεται όλη η διαδικασία.

Την Εγκύκλιο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ