Δεσμεύσεις από τον Πατούλη ζητά το Δυτικό Μέτωπο για τα απορρίμματα

Ανοιχτή επιστολή έστειλε το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ προς τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη για τις διαδικασίες έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ με την οποία του ζητάει πολιτικές δεσμεύσεις και διαφάνεια.
Το Δ.Μ. σημείωνει ότι ο κ. Πατούλης επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το ΠΕΣΔΑ έχει ήδη εγκριθεί με την θετική γνωμοδότηση του Γ.Γ διαχείρισης αποβλήτων κ. Γραφάκου και ότι αρχίζει μια νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής. Δεν υπάρχει τίποτα ψευδέστερο από αυτό.

Ετσι καλεί τον κ. περιφερειάρχη να δεσμευτεί στα εξής:
Να διασφαλίσει πολιτικά ότι δε θα παρακαμφθεί -από το ΥΠΕΝ- το περιφερειακό συμβούλιο, ως προς την αρμοδιότητά του να εγκρίνει το νέο ΠΕΣΔΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αντιδημοκρατική εκτροπή.
Να δημοσιοποιήσει τις υποστηρικτικές μελέτες, όπως αυτή για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων για τα επονομαζόμενα πάρκα κυκλικής οικονομίας.
Να προχωρήσει σε πλήρη αναμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις αρχές της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που θα έχει ως πυλώνες τη δημόσια διαχείριση, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση, αποκλειόμενων των πρακτικών καύσης.
Να δημοσιοποιήσει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και να κινήσετε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.
Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα δημοτικά συμβούλια και στους πολίτες να συζητήσουν και να εκφέρουν γνώμη για το νέο ΠΕΣΔΑ και τη ΣΜΠΕ.
Μετά απ’ όλα αυτά, να προετοιμάσει μια ουσιαστική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με αντικείμενο την έγκριση ή μη του νέου ΠΕΣΔΑ.

Το myota.gr σημειώνει ότι έχει ζητήσει πολλά στοιχεία από τον ΕΔΣΝΑ εγγράφως με αριθμό πρωτοκόλλου έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια αντικειμενική πληροφόρηση καθώς από το 2019 με την νέα διοίκηση έχει σταματήσει να αναρτά στοιχεία στην ιστοσελίδα του και δεν έχει πάρει απαντήσεις.

Διαβάστε την επιστολή του Δυτικού Μετώπου προφανώς ούτε κι αυτή θα πάρει απάντηση όπως και όλες οι προηγούμενες. Το θέμα των απορριμμάτων είναι μια τεράστια βόμβα για την Αττική καθώς πέραν του τέλους ταφής, το κόστος λειτουργίας των νέων σχεδιασμών στα δημοτικά τέλη θα φέρει τεράστια προβλήματα. Ολοι συμφωνούν ότι το σύστημα θα είναι πολύ δύσκολα βιώσιμο, ενώ η ανακύκλωση θα παραμείνει σε ένα πολύ μικρό μερίδιο στην διαχείριση. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά μια οικονομοτεχνική μελέτη του όλου εγχειρήματος. Η Αττική θα επιβαρυνθεί με τις διοξίνες της καύσης, όμως αυτή η καύση θα είναι βιώσιμη ή ξαφνικά θα αναγκαστεί σε υπολειτουργία και χρηματοδότησης από τα τέλη;

Ανοιχτή επιστολή
προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη

Κύριε Περιφερειάρχη,
τρία χρόνια μετά την εκλογή σας στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις σας, εξακολουθείτε να κινείστε με τελείως ανεύθυνο και αυθαίρετο τρόπο στο θέμα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Αττικής. Τυπικά, δεσμεύεστε και υπηρετείτε το προβληματικό σχέδιο διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), που ενέκρινε η προηγούμενη διοίκηση. Στην πράξη, τον παρακάμπτετε και αυθαιρετείτε, όταν πρόκειται να διευκολύνετε την κυβερνητική πολιτική της πλήρους ιδιωτικοποίησης στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και της εισαγωγής της καύσης, ως γενικευμένης μεθόδου διαχείρισής τους. Ένα τεράστιο θέμα τυπικής νομιμότητας βαρύνει πολλές από τις επιλογές σας, που συνοδεύονται από τη διασπάθιση απίστευτων κονδυλίων δημόσιου χρήματος, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα.

Η μελέτη αναθεώρησης του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ, που ανατέθηκε έναντι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε μόλις στις 19/4/2022, από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ. Η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αποτελεί τμήμα της ίδιας απόφασης δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά, επιδιώξατε και αποσπάσατε τη θετική γνωμοδότηση του ΓΓ Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκου, σε ό,τι αφορά στη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, στις 16/5/2022, προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι όλα έχουν τελειώσει και ότι αρχίζει μια νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής. Δεν υπάρχει τίποτα ψευδέστερο από αυτό.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ θα πρέπει:
• Να δημοσιοποιηθεί το οριστικό κείμενο του νέου ΠΕΣΔΑ και να εγκριθεί από το περιφερειακό συμβούλιο, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από τη θετική γνωμοδότηση του κ. Γραφάκου, δηλαδή μέχρι τις 15/7/2022. Διαφορετικά, σύμφωνα με το ν. 4685/2020 (άρθρο 83, παρ. 3), εγκυμονεί ο κίνδυνος το νέο ΠΕΣΔΑ να εγκριθεί από το ΥΠΕΝ, ερήμην του περιφερειακού συμβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών της Αττικής.
• Να δοθεί στη δημοσιότητα η ΣΜΠΕ της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
• Να εγκριθεί με ΚΥΑ η ΣΜΠΕ, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.
• Να εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Η μελέτη αναθεώρησης του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ, που ενέκρινε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, έχει τελείως λαθεμένο προσανατολισμό και, επιπλέον, σοβαρότατες τυπικές ελλείψεις. Εξ αιτίας αυτών των λόγων δεν μπορεί και δεν πρέπει να έρθει, ως έχει, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ειδικότερα, στη μελέτη αναθεώρησης δε συμπεριλαμβάνονται οι χωροθετήσεις των «πάρκων κυκλικής οικονομίας», που αποτελούν βασικό εργαλείο του νέου ΠΕΣΔΑ, στα οποία προβλέπεται η εγκατάσταση των νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών (Μ.Α.Α.α – Μονάδων Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων). Γι’ αυτό το λόγο η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε την παράταση της σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεντρικού Τομέα» και για τον ίδιο λόγο έχει «παγώσει» ο αντίστοιχος διαγωνισμός ΣΔΙΤ. Επιπρόσθετα, κανείς δε γνωρίζει τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν ανατεθεί από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τον εντοπισμό χώρων για την ΜΑΑα ΝΑ Πάρκου και της ΜΑΑα Πειραιά. Περιττό δε να αναφέρουμε πως κανένα δημοτικό συμβούλιο στην περιφέρεια Αττικής δεν έχει συζητήσει την μελέτη αναθεώρησης που έχει εγκριθεί από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να μιλάμε για δημόσια διαβούλευση του ΠΕΣΔΑ όπως επιτάσσουν οι περιστάσεις. Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει έχοντας πλήρη εικόνα του συνόλου των μελετών για τον εντοπισμό χώρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου σχεδίου. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αφορά τον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας τα επόμενα χρόνια, αφορά την ίδια μας τη ζωή και επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί με τη δέουσα σοβαρότητα από το περιφερειακό συμβούλιο.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε κύριε περιφερειάρχη, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, να δεσμευτείτε στα εξής:
• Να διασφαλίσετε πολιτικά ότι δε θα παρακαμφθεί -από το ΥΠΕΝ- το περιφερειακό συμβούλιο, ως προς την αρμοδιότητά του να εγκρίνει το νέο ΠΕΣΔΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αντιδημοκρατική εκτροπή.
• Να δημοσιοποιήσετε τις υποστηρικτικές μελέτες, όπως αυτή για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων για τα επονομαζόμενα πάρκα κυκλικής οικονομίας.
• Να προχωρήσετε σε πλήρη αναμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις αρχές της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που θα έχει ως πυλώνες τη δημόσια διαχείριση, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση, αποκλειόμενων των πρακτικών καύσης.
• Να δημοσιοποιήσετε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και να κινήσετε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.
• Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα δημοτικά συμβούλια και στους πολίτες να συζητήσουν και να εκφέρουν γνώμη για το νέο ΠΕΣΔΑ και τη ΣΜΠΕ.
• Μετά απ’ όλα αυτά, να προετοιμάσετε μια ουσιαστική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με αντικείμενο την έγκριση ή μη του νέου ΠΕΣΔΑ.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα είναι παρόν στην επόμενη συνεδρίαση και σας ζητά, εκ των προτέρων, να μας διασφαλίσετε τη δυνατότητα να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας, μπροστά σε όλα τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου.

28/6/2022

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας
oxixytafilis.blogspot.com – [email protected] – f/b: Δυτικό Μέτωπο