Η καμπάνια του ΕΟΑΝ για τους Δήμους

Δεν χρειάζονται μόνο οι πολίτες εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο δύσκολο εγχείρημα της μείωσης των αποβλήτων, χρειάζονται και οι δημοτικές αρχές.
Ετσι ο ΕΟΑΝ έχει ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ειδικό φυλλάδιο με τίτλο «Μειώνουμε τα απορρίμματα, δίνουμε χώρο στη ζωή: Πρακτικές συμβουλές για λιγότερα απορρίμματα στον ∆ήμο» που απευθύνεται στις δημοτικές αρχές.

Οι βασικές οδηγίες του φυλλαδίου είναι
Η ιεραρχία στην δράση διαχείρισης των απορριμμάτων:

  1. Αναθεώρηση / Ανασχεδιασμός/ Αποφυγή (Rethink/Redesign/Refuse): Κάνουμε προσεκτικές επιλογές στις προμήθειές μας. Θυμόμαστε ότι τα είδη μιας χρήσης είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
  2. Μείωση / Επαναχρησιμοποίηση / Επισκευή (Reduce/Reuse/Repair): Μειώνουμε την κατανάλωση προϊόντων και την ποσότητα των υλικών συσκευασίας τους. Προωθούμε καταστήματα και αγορές μεταχειρισμένων και ενθαρρύνουμε τους πολίτες για την επισκευή χαλασμένων ειδών.
  3. Ανακύκλωση / Κομποστοποίηση / Αναερόβια χώνευση (Recycling /composting/ anaerobic digestion): Ενημερώνουμε για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και πώς. Προωθούμε την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση σε κοινοτικό ή οικιακό επίπεδο. Ενημερώνουμε και εμπλέκουμε τους πολίτες στην κυκλική οικονομία.
  4. Ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης ανάκτησης ενέργειας (Recovery): Ανακτούμε πόρους και ενέργεια από απόβλητα
  5. Απόρριψη (Disposal): Η ασφαλής απόρριψη αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή και να ελαχιστοποιείται, αφού βασική αρχή της κυκλικής οικονομίας είναι η διατήρηση των υλικών και προϊόντων στην οικονομία για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα.

Τι μπορούμε, οι ∆ήμοι, να κάνουμε; Μπορούμε…
• Να αναπτύξουμε μια τοπική στρατηγική πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων.
• Να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
• Να δίνουμε το καλό παράδειγμα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υπεύθυνη κατανάλωση.
• Να προωθούμε τη χρήση εναλλακτικών πηγών και να επισκευάζουμε / επαναχρησιμοποιούμε υλικά.
• Να συνεργαζόμαστε συστηματικά με οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολίτες.
• Να φροντίζουμε για τον καθαρισμό των δημόσιων χώρων για να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Δείτε εδώ όλο το φυλλάδιο
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2013/12/GIZ_Guidelines_Municipalities_FINAL_GR.pdf