Οικολογικό Παρατηρητήριο στις πόλεις από το IUCN

Μια φιλόδοξη ομάδα 10 τοπικών αυτοδιοικήσεων επιδιώκεται να εφαρμόσει τους Δείκτες Αστικής Φύσης Urban Nature Indices IUCN ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μέτρηση της οικολογικής επιδοσης των πόλεων.

Με την αναπλήρωση του φυσικού κεφαλαίου και τη μείωση των οικολογικών αποτυπωμάτων, οι πόλεις μπορούν να ξεκλειδώσουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, να γίνουν πιο βιώσιμες, φιλικές και ανθεκτικές. Τα δέντρα καθαρίζουν τους ρύπους, μειώνουν τον θόρυβο και δροσίζουν τον αέρα. Οι υγρότοποι και οι βροχόκηποι μειώνουν τον κίνδυνο πλημμύρας. Τα μαγκρόβια και τα έλη λειτουργούν ως ρυθμιστές στην καταιγίδα. Οι χώροι πρασίνου προωθούν την άσκηση. Οι πράσινοι δρόμοι υποστηρίζουν την ενεργό μετακίνηση. Οι μεγάλες πόλεις αποκτούν μια υπέροχη φύση!

Το κλειδί για την εξεσφάλιση αυτών των πλεονεκτημάτων είναι το Οικολογικό Παρατηρητήριο. Οι πόλεις μπορούν να υιοθετήσουν δείκτες για να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των αποθεμάτων φυσικού κεφαλαίου, τις ροές των υπηρεσιών που παράγουν, την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και τις επιπτώσεις της αστικής κατανάλωσης στη φύση παγκοσμίως.

Για να κάνουν το Οικολογικό Παρατηρητήριο ευκολότερο για τις πόλεις, η IUCN και οι εταίροι έχουν αναπτύξει τους Δείκτες Αστικής Φύσης Urban Nature Indices
(UNI)* – ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο 30 θεμάτων – δεικτών που ενσωματώνονται σε έξι τομείς. Το πλαίσιο καλύπτει τρεις σφαίρες οικολογικού αντίκτυπου: αστικό, βιοπεριφερειακό και παγκόσμιο. Εάν εφαρμοστεί σωστά, το πλαίσιο παρέχει μια ουσιαστική και διαχειρίσιμη αξιολόγηση της σχέσης μιας πόλης με τη φύση, επιτρέποντας τον καθορισμό στόχων που βασίζονται στην επιστήμη και την παρακολούθηση της προόδου.

Το IUCN επιδιώκει τώρα να συνεργαστεί με μια αρχική ομάδα 10 φιλόδοξων τοπικών αρχών για την εφαρμογή του UNI. Η συνολική απαιτούμενη χρονική δέσμευση εκτιμάται ότι είναι πέντε ημέρες ενός υπεύθυνου περιβάλλοντος κατά την περίοδο, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο 2022. Οι 10 «πρώτοι συμμετέχοντες» θα λάβουν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη από την IUCN, δημοσιότητα στον ιστότοπο της IUCN και προσαρμοσμένη έκθεση των συστάσεων της IUCN για τη βελτίωση των βαθμολογιών δεικτών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των δεικτών τους θα δημοσιευθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα IUCN Urban Nature Indices, που αναμένεται να αναρτηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Εάν η τοπική σας αρχή επιθυμεί να είναι μέρος αυτής της ομάδας, επικοινωνήστε με το αντίστοιχο μέλος του προσωπικού της IUCN παρακάτω, έως τις 20 Ιουλίου 2022.

Ευρώπη: [email protected]

Μεξικό, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική: [email protected]

Όλες οι άλλες περιοχές: [email protected]

*Η ανάπτυξη των δεικτών της IUCN Urban Nature Indices έχει χρηματοδοτηθεί από την Arcadia – ένα φιλανθρωπικό ταμείο των Lisbet Rausing και Peter Baldwin. Τεχνική υποστήριξη παρέχει μια ομάδα συμβούλων στο Urban Biodiversity Hub, περίπου 30 εμπειρογνώμονες
προερχόμενοι από μέλη και επιτροπές της IUCN και εκπροσώπους 26 τοπικών κυβερνήσεων. Η πιλοτική εκτέλεση διεξήχθη σε έξι πόλεις, συγκεκριμένα, Curridabat, Λάγος, Πόλη του Μεξικού, Παρίσι, Saanich και Σιγκαπούρη.

Πληροφορίες για την Αστική Συμμαχία IUCN μπορείτε να βρείτε εδώ https://iucnurbanalliance.org