“Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Κινητικότητα”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας συμμετείχαν στην εκδήλωση «Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές Διαδικασίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα (Behaviour change and participatory processes for sustainable mobility)» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, από την Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης διοργανώθηκε θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές Διαδικασίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα». Η Δρ. Κωνσταντίνα Μπέσσα. Εκπροσωπώντας την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και την Αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου, παρουσίασε το όραμα κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και να συμμετέχουν στις δύο διαδραστικές συνεδρίες με θεματικές:

1.Αλλαγή Συμπεριφοράς (Behaviour Change).

2.Συμμετοχικές Διαδικασίες και Συν-Σχεδιασμός Κινητικότητας (Participatory Processes and Mobility Co-Planning).

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας για την αλλαγή συμπεριφοράς παρουσιάστηκε η καλή πρακτική «Διαχείριση ζήτησης μεταφορών για βιώσιμες παρεμβάσεις κινητικότητας σε μεγάλες εκδηλώσεις / Travel demand management for sustainable travel interventions for major events» που αναδείχθηκε από τον εταίρο Transport for Greater Manchester του έργου REFORM, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της δεύτερης ενότητας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), ως επικεφαλής εταίρος του έργου e-smartec, στο οποίο επίσης συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, παρουσίασε τη θεωρητική βάση της διαδραστικής συνεδρίας σχετικά με τις τεχνικές μάρκετινγκ και τις συμμετοχικές πρακτικές, όπως αναπτύχθηκε στο έργο e-smartec. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, παρουσίασε την καλή πρακτική «Voltάρω» που επίσης αναδείχθηκε στο πλαίσιο του ίδιου έργου.

Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης, υλοποιήθηκαν δυο εκδηλώσεις δικτύωσης (matchmaking events), με θεματικές:

-Εμπλέκοντας τους νέους στον σχεδιασμό της κινητικότητας (Involving young people in mobility planning).

-Συν-δημιουργία σχεδίων κινητικότητας (Co-creation of mobility plans (MaaS-bundles)).

Οι εκδηλώσεις δικτύωσης σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, και συντονίστηκαν από ειδικούς θεματικούς εμπειρογνώμονες της Πλατφόρμας Εκμάθησης Πολιτικής του Interreg Europe.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης δικτύωσης για την εμπλοκή των νέων στον σχεδιασμό της κινητικότητας, το στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Λαμπρινή Τσώλη, παρουσίασε την συμμετοχή των νέων σε πέντε έργα Interreg που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες εκμάθησης από άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή κ.ά., αλλά και στην ανάγκη ένταξης των νέων στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Μεγάλη απήχηση στους συμμετέχοντες και στους υπευθύνους του Προγράμματος Interreg Europe είχε η πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου να εμπλέξει στα έργα SinCE-AFC και [email protected] & future δύο εθελοντές του προγράμματος Interreg Volunteer Youth (IVY), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (Association of European Border Regions, AEBR), με στόχο την διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των έργων στους νέους της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Ευρώπης.