Με μισή αλήθεια απαντάει ο Βορίδη για τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Με ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης χαρακτηρίζει φαιδρότητες τα όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη και αναφέρει τα εξής:

Ο κ. Άγγελος Μπίνης παραιτήθηκε από την θέση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να αναλάβει σημαίνουσα θέση σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό ως εξαιρετικά θετικό από το σύνολο των πολιτών: ένας Διοικητής ανεξάρτητου ελεγκτικού σώματος της Ελλάδος τοποθετείται σε σημαντική θέση Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Σημαίνει ότι το έργο του στην Αρχή αναγνωρίζεται και επιδοκιμάζεται, σημαίνει ότι το πρόσωπό του επιβραβεύεται, μια επιτυχία που λογίζεται και ως έμμεση αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά.

Αντί για το προφανές, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του εκπροσώπου του κ. Ζαχαριάδη, βυσσοδομεί και εκφράζει για μία ακόμη φορά την εμπάθειά του κατά του κ. Μπίνη: τις γνωστές, τετριμμένες πλέον επιθέσεις κατά της Αρχής, ερωτήματα υψίστης φαιδρότητας συνωμοσιολογικού χαρακτήρα, θεσμικά ατοπήματα για τη δήθεν υποχρέωση ενός διοικούντος ανεξάρτητης αρχής να λαμβάνει άδεια από την Κυβέρνηση για τις επιλογές του λες και είναι κυβερνητικό ή κομματικό στέλεχος.

Και τέλος δήθεν, ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση του κ. Μπίνη και ζητά διευκρινίσεις. Αυτές περιέχονται όλες στον σχετικό νόμο. Ας μπουν στον κόπο να τον αναγνώσουν.

Ο κ. Μπίνης έκανε εξαιρετική δουλειά και η συνεισφορά του στην προσπάθεια που επιτελεί η Κυβέρνηση για τη συγκρότηση μίας σύγχρονης, ακέραιας Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργεί υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας θα μας λείψει. Μένουν μαζί μας τα σημαντικά του επιτεύγματα, για τα οποία εργάστηκε με αφοσίωση καθόλη τη διάρκεια της θητείας του και τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της Αρχής που συμπληρώνονται σε λιγότερο από ένα μήνα η ΕΑΔ έκανε πράξη το σχεδιασμό και την έγκριση για πρώτη φορά στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο (Υπουργικό Συμβούλιο) του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς 2022-2025 με την έκδοση σχετικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ν. 4915/2022 και ΠΥΣ 19, ΦΕΚ Α΄ 138), την εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη δημόσια διοίκηση, την λειτουργία του καινοτόμου θεσμού των Συμβούλων Ακεραιότητας (ν. 4795/2021), το σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής και την πολιτική δώρου προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς (ν. 4829/2021), την αυστηροποίηση του πλαισίου για τη λογοδοσία των μετακλητών υπαλλήλων (ν. 4940/2022), την εκπόνηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής υποδοχής και αξιολόγησης -βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων- των καταγγελιών διαφθοράς, την ανάπτυξη κοινών προτύπων διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων στον δημόσιο τομέα, αλλά και κοινών προτύπων και εργαλείων διερεύνησης φαινομένων διαφθοράς, την ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού ελεγκτικών αποστολών βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης. Και όλα αυτά χωρίς να σταματήσει κανένας εν εξελίξει έλεγχος, καθώς η Αρχή λειτούργησε από την ίδρυσή της πλήρως εφαρμόζοντας ένα συνεκτικό και φιλόδοξο σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής.

Όλα τα ενδεικτικώς ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα και πολιτικές που αναπτύχθηκαν από άξιους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, επιτρέπουν σήμερα στα πεπειραμένα στελέχη που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και της καταπολέμησης της διαφθοράς να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, αλλά παράλληλα και να εξάγονται συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα στοιχεία, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αυτή την αλήθεια αναγνώρισαν οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Έλληνες πολίτες.

Αυτά δεν θέλει να βλέπει και να αναγνωρίζει ο εμπαθής και τοξικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράμε!

To myota.gr σημειώνει ότι η απάντηση του κ. Βορίδη όσον αφορά τον κ. Μπίνη μπορεί να είναι αληθείς, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα ως προς το έργο και την λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Η πραγματικότητα είναι ότι η σύσταση της Εθνική Αρχής Διαφάνειας ουσιαστικά κατάργησε τα Σώματα Ελεγκτών Επιθεωρητών.

Εκατομμύρια είναι οι απαντήσεις κλισέ του Υποτομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Ενημέρωσης Κοινού της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
«Στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο άρθρο 83 παρ.2 περ.(ιστ) του ν.4622/19 και στο άρθρο 91 παρ.1&6 του ιδίου νόμου και μετά από αξιολόγηση της σχετικής καταγγελίας σας, αποφασίστηκε η αρχειοθέτησή της, χωρίς περαιτέρω ενέργειες».
Το myota.gr διαθέτει δεκάδες διαμαρτυρίες πολιτών από όλη την Ελλάδα βάσιμων εξόφθαλμων καταγγελιών κακοδιοίκησης που η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο.
Ουσιαστικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ακύρωνε κάθε καταγγελία κακοδιοίκησης, αμέλειας, παράλειψης και κακής συμπεριφοράς της δημόσιας διοίκησης και των συλλογικών οργάνων, από τους πολίτες, ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος και έργων και εφόσον δεν επρόκειτο για καταγγελία διαφθοράς. Ο κ. Μπίνης πάταγε πάνω στις αρμοδιότητές του που δεν εκπορεύονταν από τα αντίστοιχα Υπουργεία Εσωτερικών ή Περιβάλλοντος και Υποδομών αλλά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ουσιαστικά ο κ. Μπίνης εκτελούσε ένα πολύ μικρό μέρος του έργου που του ανατέθηκε με το πνεύμα του νόμου που αποτυπώνεται στον αιτιολογική έκθεση του 4622/19.