Οδηγός υλοποίησης έργων από το Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο για την διευκόλυνση των Αναθετουσών Αρχών εξέδωσε ΟΔΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022» – ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022.

Δείτε εδώ τον Οδηγό