Πρόσκληση για μεταπτυχιακά αστικών αναπλάσεων στους δημοτικούς υπαλλήλους

Πρόσκληση στους δημάρχους έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να δώσουν την ευκαιρία στους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσίων να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν στις αστικές αναπλάσεις.

Συγκεκριμένα η καθηγήτρια Άσπα Γοσποδίνη, Διευθύντρια του ΠΜΣ6Α αναφέρει με επιστολής της:

Με την παρούσα επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί από το 2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη & Αγορά Ακινήτων» – (ΠΜΣ6Α).
[βλ. τον σχετικό ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/m_urudre-proc-20-21-4-3/ ].

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν πολλά Μεταπτυχιακά Προγράμματα που εστιάζουν στο σχεδιασμό του αστικού χώρου, και πολλά άλλα Μεταπτυχιακά που αφορούν στην αστική ανάπτυξη. Ωστόσο, το ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη & Αγορά Ακινήτων» είναι μοναδικό στα ελληνικά πανεπιστήμια: Η καινοτομία του αφορά στην ταυτόχρονη συσχέτιση των ζητημάτων των αστικών αναπλάσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων και την αξιοποίηση και αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων.
Το ΠΜΣ6Α συμπεριλαμβάνει μαθήματα σε τομείς αιχμής όπως
• «Αστικές Αναπλάσεις – Διεθνείς προσεγγίσεις και πρότυπα»
• «Ανθεκτικές πόλεις & Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» (Resilient cities)
• «Πολιτικές Αστικών Αναπλάσεων για δημιουργικές και Ευφυείς πόλεις» (smart cities).
• «Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ανατροφοδοτείται ακαδημαϊκά για όλες τις εξελίξεις στους τομείς αιχμής, από τη σειρά διεθνών συνεδρίων CHANGING CITIES τα οποία διοργανώνονται ανά διετία από το Ερευνητικό Εργαστήριό μας και προσελκύουν κάθε φορά περίπου 300 καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα, την Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες χώρες.
[βλ. τον ιστότοπο του πρόσφατου συνεδρίου της σειράς CHANGING CITIES https://changingcities.prd.uth.gr/cc/ ].

Αξιότιμε Δήμαρχε, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Σχέδιο Ελλάδα 2.0) εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ελληνικών πόλεων. Ο πυλώνας 1 του Σχεδίου αφορά στην ‘Πράσινη Μετάβαση’ που θα χρηματοδοτήσει ώριμα έργα ‘στρατηγικών ‘πράσινων’ αστικών αναπλάσεων, δηλαδή παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών με βιοκλιματικό σχεδιασμό και ενεργειακή αναβάθμιση με στόχο την βελτίωση τόσο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων. Ο Πυλώνας 2 του Σχεδίου αφορά στην ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ και θα χρηματοδοτήσει ώριμα έργα «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών για τις πόλεις (smart cities) με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των μηχανικών και άλλων στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σας στο Μεταπτυχιακό μας θα διευρύνει τις προοπτικές αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης και της περιοχής σας. Ειδικότερα, θα προσφέρει νέες γνώσεις στα στελέχη σας καθιστώντας το Δήμο ανταγωνιστικό ως προς την εκπόνηση προτάσεων, την ένταξη έργων σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, τα εργαλεία χρηματοδότησης των έργων.

Η συμμετοχή των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σας στο Μεταπτυχιακό μας δεν θα επιφέρει αναστάτωση στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. Διότι το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναπτύσσεται σε δύο μόνον απογεύματα την εβδομάδα και τα μαθήματα γίνονται εξ’ αποστάσεως online στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MSTeams.

Το Μεταπτυχιακό αναπτύσσεται σε 3 τρία εξάμηνα σπουδών (90 ECTS – πιστωτικές μονάδες) και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000€, κατανεμημένα σε Εγγραφή 300€ και ανά εξάμηνο καταβολή 900€.

Αξιότιμε Δήμαρχε, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε και να ενθαρρύνετε τα στελέχη σας να συμμετέχουν στο Μεταπτυχιακό μας.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκτείνεται σε 2 χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος λήγει σύντομα στις 18 Ιουλίου, ενώ η δεύτερη περίοδος ξεκινά αμέσως μετά και λήγει στα μέσα Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

  • κα Άννα Βούζα, Υποψ. Διδάκτωρ, τηλ. 24210 74422, 24210 74457, Email: [email protected]
  • κ. Ισίδωρος Παπάς, Γραμματέας του Τμήματος, 24210 74455, email: [email protected]
  • Καθ. Άσπα Γοσποδίνη, Διευθύντρια του ΠΜΣ6Α, 2421074429, 6944347477 Email: [email protected]