Συμπόρευση ΠΟΕ ΟΤΑ- Παλαιού Φαλήρου στους αγώνες των εργαζομένων Παιδικών Σταθμών

Μια σημαντική απόφαση πάρθηκε για τους Συμβασιούχους Εργαζόμενους των Ε.Σ.Π.Α. των Παιδικών Σταθμών από την Διοίκηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατόπιν της παρέμβασης του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου.
Η Διοίκηση του Δήμου έλαβε απόφαση στήριξης των δικαστικών προσφυγών των Εργαζομένων με Ε.Σ.Π.Α. των Παιδικών Σταθμών.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου έχοντας την απόλυτη στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με συντονισμένες παρεμβάσεις πέτυχε την νομική στήριξη των εργαζομένων για την παραμονή τους στην εργασία.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος αναγνώρισε με τον τρόπο αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. για την παραμονή τους στην εργασία, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των Αιρετών, στηρίζοντας τουλάχιστον την δικαστική προσφυγή των εργαζομένων.
Η απόφαση λοιπόν του Δήμου Παλαιού Φαλήρου όπως και κάθε Διοίκησης Δήμου που παίρνει ανάλογες αποφάσεις αναδεικνύει την τεράστια ανάγκη των Δήμων για προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες και πολύ περισσότερο στους Παιδικούς Σταθμούς που αποτελούν την πρώτη ένταξη των παιδιών στην Εκπαίδευση.
Η έλλειψη προσωπικού είναι αναμφισβήτητη ενώ η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελεί επιλογή συμφέρουσα για κανένα(Δημότες-Διοίκηση-Εργαζόμενους). Ας το καταλάβει αυτό επιτέλους και η κυβέρνηση…