Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θα συζητηθεί στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Το νομοσχέδιο έχει 178 άρθρα πολλά από τα οποία αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση

Δείτε εδώ και τις παρατηρήσεις κατά την διαβούλευση που έσπασαν ρεκόρ