Τροποποήση στις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3976 Τεύχος Β’ 26 Ιουλίου 2022 δημοσιέυθηκε απόφαση “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ της απόφασης