Συμπεράσματα του πανευρωπαϊκού forum Δικτύων CIVITAS

Πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, πρωτοεμφανίστηκε η ιδέα να δημιουργηθούν τα Εθνικά Δίκτυα CIVITAS (CIVINETs). Ο σκοπός ενός CIVINET ήταν, και εξακολουθεί να είναι, να μοιραστεί και να προωθήσει την προσέγγιση CIVITAS σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Ο ρόλος τους ως πρεσβευτές της Πρωτοβουλίας CIVITAS και των αρχών της είναι αναμφίβολα καθοριστικός!
Τον περασμένο μήνα, οι ομάδες CIVINET συγκεντρώθηκαν στο Ζάγκρεμπ, για τρεις ημέρες ανταλλαγής εμπειριών και μάθησης και εμπλουτισμού του οράματος για ένα βιώσιμο μέλλον. Διοργανώθηκε από το CIVITAS ELEVATE σε στενή συνεργασία με το CIVINET Croatia-Slovenia-SEE, οι συμμετέχοντες εξέτασαν προσεκτικά τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα CIVINET για την επίτευξη των στόχων τους. Το Φόρουμ παρείχε άφθονο χρόνο για άτυπη και επίσημη μεταφορά γνώσεων και συμβουλών και έριξε φως στο μέλλον των CIVINET και του CIVITAS.

Ημέρα 1: Ας δημιουργήσουμε στρατηγική
Η πρώτη μέρα, η «Ημέρα Στρατηγικής», άνοιξε με θεματολογικά workshops με τα οποία παρουσιάστηκε κάθε ένα CIVINET. Όταν εξετάστηκαν ολιστικά, τα θέματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι τα CIVINET παρέχουν μια μοναδική, ανοιχτή, διαδραστική και διαφανή κοινότητα μάθησης, που αποτελείται από παθιασμένους, αφοσιωμένους εμπειρογνώμονες βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Η συνεδρίαση πληροφοριών που ακολούθησε, τόνισε περισσότερες εμπειρίες που θα μπορούσαν να αντληθούν από τις συναρπαστικές δράσεις των παρόντων CIVINET.

Ημέρα 2: Ώρα για εμβάθυνση της ανταλλαγής εμπειριών
Τη δεύτερη μέρα, την «ημέρα ανταλλαγής εμπειριών», όλες οι ομάδες CIVINET παρουσίασαν τις ιστορίες επιτυχίας τους. Αν και κάθε ομάδα CIVINET έχει τις δικές της μοναδικές επιτυχίες, προέκυψαν κοινά διδάγματα:
Η οικοδόμηση ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα μέσω της κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντική
Η συγκέντρωση και η καθιέρωση συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν σε κοινά έργα έχει αντίκτυπο
Υπάρχει μεγάλη αξία σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πολιτών και σε εκείνες που μεταφέρουν πρακτική εμπειρία από τη μια πόλη στην άλλη
Η επικοινωνία με τις πόλεις πρέπει να είναι συνεχής και αυτή η επικοινωνία πρέπει να είναι τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου
Την συζήτηση απασχόλησε και η προσαρμογή στην πανδημία του COVID-19, συζητώντας πώς οι ομάδες CIVINET μπόρεσαν να αλλάξουν γρήγορα τους τρόπους με τους οποίους παρείχαν δραστηριότητες και κατέγραψαν πώς επηρεάστηκαν οι τοπικές συνθήκες από την πανδημία. Πολλοί προβλέπουν ότι οι διαδικτυακές μορφές είναι εδώ για να μείνουν και θα διατηρηθούν και θα συνδυαστούν με προσωπικές δραστηριότητες.
Η ημέρα ανταλλαγής εμπειριών έκλεισε με μια ενδιαφέρουσα και εμπνευσμένη επίσκεψη στο κέντρο της πόλης του Ζάγκρεμπ και γύρω από αυτήν, με οδηγό τον Matija Vuger, από την πόλη του Ζάγκρεμπ.

Ημέρα 3: Κοιτάζοντας μπροστά
Η τρίτη μέρα εξέτασε «ποιο είναι το επόμενο βήμα;». Οι ομάδες CIVINET εντόπισαν μελλοντικές προοπτικές, εντόπισαν δυνατά και αδύναμα σημεία, καθώς και ευκαιρίες και απειλές. Το συμπέρασμα εξάχθηκε από τρία τραπέζια συζήτησης στο World Café, τα οποία διερεύνησαν τα ακόλουθα ερωτήματα: (1) πώς να συνεργαστούμε καλύτερα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας CIVITAS και πέραν αυτής. (2) πού βλέπετε το CIVINET σας σε πέντε χρόνια. και (3) ποιο είναι το μοναδικό σημείο προώθησης ενός CIVINET;

Πώς να συνεργαστείτε καλύτερα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας CIVITAS και πέρα από αυτήν; Πρώτα απ ‘όλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον εξορθολογισμό της διαδικασίας για να γίνει ένας φορέας μέλος του δικτύου πόλεων CIVITAS. Τα CIVINET επιθυμούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ρόλο στα Συνέδρια του Φόρουμ CIVITAS και στις Ημέρες Αστικής Κινητικότητας, καθώς και έναν πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο ρόλο στην Κοινότητα CIVITAS. Προς το παρόν, τα CIVINET έχουν ένα αρκετά απομονωμένο σημείο στην κοινότητα, παρόλο που θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της Πρωτοβουλίας. Τα CIVINET ζήτησαν επίσης να ζητηθεί η γνώμη τους προκειμένου να παρέχουν σχόλια στην Πρωτοβουλία CIVITAS. Η Κοινότητα CIVITAS θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα CIVINET περισσότερο για τη συλλογή δεδομένων. Τέλος, τα CIVINET ζητούν να είναι παρατηρητές στις συναντήσεις του CIVITAS PAC και να έρθουν πιο κοντά στην εκπαιδευτική πλευρά του CIVITAS.

Πως βλέπετε το CIVINET σας σε πέντε χρόνια;
Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τα CIVINET θέλουν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις λύσεις κινητικότητας στην αντίστοιχη χώρα ή περιοχή τους. Θέλουν να οργανώσουν περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια, για CIVINET και με CIVINET. Θέλουν να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στο έργο τους εντός των χωρών και των περιφερειών και να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Επιπλέον, θέλουν να συμμετάσχουν περισσότερο στο πεδίο της ΕΕ γενικά, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε έργα CIVITAS, και στην αποστολή της ΕΕ για 100 ουδέτερες για το κλίμα και έξυπνες πόλεις. Ζητούν να έχουν κοινά και καλύτερα εργαλεία για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των CIVINET και των άλλων μελών της Κοινότητας CIVITAS. Τα CIVINET θέλουν να ανοίξουν πλατφόρμες μάθησης της κοινότητας, να ξεκινήσουν μια ακαδημία κινητικότητας και μαθήματα για υπεράσπιση και να συγκαλέσουν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα CIVINET. Τα CIVINET ελπίζουν να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερη χρηματοδότηση CIVINET – αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή υποστήριξης με σύνταξη προτάσεων και προβλέψιμη απόκτηση χρηματοδότησης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα CIVINET θέλουν να έχουν πιο ενεργά μέλη, διευρύνοντας τη δέσμευση με τις πόλεις και τα κίνητρα των μελών.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα προώθησης ενός CIVINET;
Κάθε CIVINET έχει τη δική του άποψη για το τι το κάνει μοναδικό και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο. Οι κύριες πτυχές των μοναδικών σημείων προώθησης τους περιλαμβάνουν:
Συμμετοχή χαμηλού κόστους σε σύγκριση με άλλα δίκτυα
Συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων
Καλύπτει όλα τα θέματα κινητικότητας
Συνδέεται με την πολύ αναγνωρισμένη και αξιόπιστη μάρκα της ΕΕ CIVITAS
Είναι πολύ κοντά στην τοπική αγορά
Διαθέτει Γραμματείες με γνώμονα το πάθος
Υπάρχει σύνδεση με άλλα CIVINET και έτσι ενισχύει τη μάθηση από ομοτίμους
Μεταφράζει το περιεχόμενο σε τοπικό επίπεδο
Εχει συνέχεια στο χρόνο

Συνολικά, το φόρουμ CIVINET ήταν μια εξαιρετικά γόνιμη συνάντηση και είναι βέβαιο ότι θα δράσει ως καταλύτης για τις μελλοντικές δραστηριότητες.