Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 25-31 Ιουλίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» με πολλές διατάξεις που αφορούν τις ψηφιακές υπηρεσίες των δήμων και ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Δείτε και το νόμο.

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε με ειδική εγκύκλιο τις αρμόδιες διευθύνσεις να διανείμουν τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς σε όλους τους υπαλλήλους.

Βγήκε και νέα πρόσκληση Φιλόδημος ΙΙ σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε και η παρουσίαση του Gov.gr Wallet για την αποθήκευση και τον έλεγχο γνησιότητας των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο κινητό τηλέφωνο και δημοσιεύθηκε και εγκύκλιος για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Δημοσιεύθηκε και τροποποίηση στις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών.

Ψηφίστηκε εν μέσω αντιδράσεων το νομοσχέδιο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Δημοσιεύθυηκε και Υπενθυμητική εγκύκλιος για τον ορισμό Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Την εβδομάδα που μας πέρασε παρουσιάστηκε και η «Απογραφή» του προσωπικού του Δημοσίου“.

Δημοσιεύθηκαν και τεχνικές οδηγίες για τις κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεις με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Δημοσιεύθηκαν και οι αντιρρήσεις Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επί του προσχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα.

Και τέλος δόθηκαν και 7,9 εκ ευρώ για εξόφληση δικαστικών αποφάσεων.