Δήμος Πωγωνίου: Σε λειτουργία ψηφιακές εφαρμογές για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

«Smart» έχει γίνει πλέον ο δήμος Πωγωνίου καθώς σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές έχουν τεθεί σε λειτουργία, κάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» που φέρνει το δήμο στην σύγχρονη και τεχνολογικά εξελιγμένη εποχή.

Οι δύο πρώτες «έξυπνες» εφαρμογές αφορούν την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων και την εφαρμογή ελέγχου πληρότητας κάδων.

Η πρώτη εφαρμογή υποστηρίζει τη πλήρη παραμετροποίηση στις ανάγκες του δήμου, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την διαχείριση ενέργειας σε υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι:

Πολυεπίπεδη διαχείρισης χρηστών και έξυπνων μετρητών ενέργειας
Γραφική διεπαφής διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης υποδομών.
Διαχείριση ειδοποιήσεων και εξελιγμένων τεχνικών ειδοποίησης χρηστών
Διαχείριση συμβάντων και γεγονότων σε διάφορα χρονικά διαστήματα και έλεγχος δεικτών πριν και μετά τα συμβάντα, όπως αυτά θα μπορούν να εξατομικεύονται από τον εκάστοτε χρήστη του συστήματος.
Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία πολυεπίπεδων αναφορών
Η εφαρμογή επιφέρει μείωση του κόστους και του χρόνου συλλογής απορριμμάτων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Παρακολούθηση και διαχείρισης πληρότητας: Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής που αποτελεί το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων, για τη δημιουργία διαδρομών και την ανάλυσή των αποτελεσμάτων (reporting) ο δήμος Πωγωνίου παρακολουθεί την πληρότητα των κάδων. Πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορίες για το σχεδιασμό της διαδρομής και τον προγραμματισμό της αποκομιδής και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δήμου. Προσφέρεται περιβάλλον ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο με κανόνες ενημέρωσης (π.χ. ενημέρωση/alarm στον διαχειριστή όταν το επίπεδο πληρότητας ανέλθει σε 70% σε μία περιοχή κ.τ.λ.)
Ενημέρωση πολιτών: Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής ο δημότης παρακολουθεί την πληρότητα κάδου σε πραγματικό χρόνο στη γειτονιά του καθώς και το ιστορικό πληρότητας ανά εβδομάδα και ημέρα.
Ανάλυση δεδομένων πληρότητας: Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου (στοιχεία πληρότητας) που επιτρέπει εύκολα τις σε βάθος μελέτες των ανεπεξέργαστων δεδομένων στον κάθε κάδο. Το σύστημα υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων, την εκτέλεση ανάλυσης για τα στοιχεία πληρότητας χωρίς χρήση στατιστικών πακέτων.
«Ο δήμος Πωγωνίου έχει μπει σε νέα εποχή με έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών δημιουργώντας ικανοποιημένους πολίτες. Οι έξυπνες αυτές εφαρμογές φέρνουν εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, εκσυγχρονίζοντας βασικούς τομείς, και πολύ σύντομα θα ενημερώσουμε τους δημότες για νέες δράσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους» δήλωσε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης.