Οι πολίτες θέλουν να αποφασίζουν για τις τοπικές υποθέσεις

Σε μια εποχή όπου εκατοντάδες έργα αποφασίζονται στους δήμους της Ελλάδας με πλήρη άγνοια των πολιτών και η αξιοπιστία για την δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση έχει πέσει στο ναδιρ παγκοσμίως το ερευνητικό site newlocal δημοσιεύει έρευνα που δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να έχουν λόγο στις τοπικές υποθέσεις και μάλιστα θα υποστήριζαν έναν υποψήφιο που θα τους έδινε αυτήν την ευκαιρία.

Κλήση Κοινότητας – Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη επιρροή και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται περισσότερο την λεγόμενη τοπική ευφυΐα.

Σε μια εποχή που οι συζητήσεις γίνονται όλο και πιο πολωτικές, η πολιτική αισθάνεται μπαγιάτικη και οι κυβερνήσεις αναζητούν απαντήσεις σε μεγάλες προκλήσεις, είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ανάπτυξη των πολιτικών.

Ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες μιας ομάδας που συχνά παραβλέπεται υπέρ μιας ιδεολογίας που βασίζεται είτε στην αγορά ή στο κεντρικό κράτος: είναι η ομάδα των τοπικών κοινοτήτων.

Για να κατανοήσουμε την κλίμακα των δυνατοτήτων, πρέπει να καταλάβουμε τι θέλει και τι είναι διατεθειμένη να προσφέρει αυτή η ομάδα. Η πιο πρόσφατη έρευνα, «Κλήση κοινότητας», αποκαλύπτει αυτές τις λεπτομέρειες.

Τι λέει ο κόσμος;

Τα ευρήματα από μια εκτεταμένη και αντιπροσωπευτική έρευνα σε συνδυασμό με επτά στοχευμένςς ομάδες – τέσσερις σε περιοχές Swing Seat (πίνακας BC1) και τρεις σε περιοχές Red Wall (πίνακας C2DE) σε τρεις ηλικιακές ομάδες – παρέχουν πειστικά στοιχεία για το τι θέλουν και τι προσφέρουν οι πολίτες.

Οι κοινότητες έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στις εθνικές πολιτικές. Οι κοινότητες αισθάνονται ότι δεν ακούγονται από τους εθνικούς πολιτικούς, πιστεύουν ότι οι πολιτικοί δεν τις καταλαβαίνουν και έχουν υψηλό επίπεδο δυσπιστίας προς τους αξιωματούχους και το σύστημα. Είναι σημαντικό ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει εμπιστοσύνη ότι οι εθνικοί πολιτικοί μπορούν να λύσουν τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους σήμερα.

Οι κοινότητες θέλουν περισσότερο έλεγχο, αλλά θέλουν να εργαστούν στο πλαίσιο μιας υπάρχουσας δομής διακυβέρνησης. Οι άνθρωποι κατανοούν ότι ο επηρεασμός του σχεδιασμού της πολιτικής ή των υπηρεσιών διαφέρει από το αποτέλεσμα. Θέλουν αυτή την επιρροή, αλλά κατανοούν επίσης τις πιθανές παγίδες της επικάλυψης διαδικασιών, και για αυτό επιθυμούν τα συμβούλια να έχουν σημαντικό ρόλο.

Οι κοινότητες κατανοούν την τοπική ιδιαιτερότητα. Η έρευνά δείχνει ότι οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με την ιδέα ότι διαφορετικοί τόποι έχουν διαφορετικά προβλήματα και μπορεί να χρειάζονται διαφορετικές λύσεις. Θέλουν να ενστερνιστούν αυτή την έννοια, εφόσον τα συμβούλια χρηματοδοτούνται κατάλληλα για να διαδραματίσουν τον σημαντικό ρόλο τους.

Οι άνθρωποι βλέπουν ευνοϊκά τους πολιτικούς με δέσμευση στην κοινοτική εξουσία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα υποστήριζαν έναν πολιτικό που υποστήριζε αυτό το κίνημα, και η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι η κοινοτική εξουσία πρέπει να είναι πολιτικά δεσμευμένη και να νομοθετείται.

Πώς θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι σχεδιαστές υπηρεσιών να εκμεταλλευτούν αυτό το δυναμικό;

Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη επιρροή στις αποφάσεις και είναι προσεκτικοί στο να αποφύγουν τη δημιουργία οποιασδήποτε αναθεώρησς του συστήματος. Ταυτόχρονα, η χάραξη πολιτικής στην καλύτερη περίπτωση φαίνεται μπαγιάτικη και στη χειρότερη μπορεί να μην προσφέρει τα δίκαια ή θετικά ριζοσπαστικά αποτελέσματα που θέλουν οι πολίτες να δουν.

Τουλάχιστον, η χάραξη πολιτικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές απόψεις με πιο ολιστικό και συν-διαμορφωτικό τρόπο. Πράγματι, καθώς υπάρχει τοπική διαφοροποίηση, η φύση, το πεδίο εφαρμογής και η τοποθεσία αυτής της δημιουργίας πολιτικής πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της τοπικής περιοχής. Οι ατζέντες για το από κάτω προς τα πάνω και την αποκέντρωση θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές.

Θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της δημιουργίας ειλικρινών κόμων ανατροφοδότησης για την τοπική ευφυΐα. Οι άνθρωποι που ζουν στις κοινότητές τους κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες σε αυτόν τον τομέα – η αξιοποίηση αυτής της γνώσης θα βοηθήσει στη δημιουργία καλύτερου σχεδιασμού πολιτικής και υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε πιο καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό αφορά τόσο την κατανόηση του αντίκτυπου της προηγούμενης δουλειάς που έχει γίνει όσο και τη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι η χρηματοδότηση. Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα συμβούλια σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερος από ό,τι είναι σήμερα, αλλά οι κοινότητες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα για να αναλάβουν αυτό το έργο. Οι ομάδες της έρευνας θα έπαιρναν κάθε νέα ιδέα πολιτικής πολύ πιο σοβαρά, εάν υπήρχε χρηματοδότηση, καθώς θα έδειχνε ένα επίπεδο δέσμευσης και θα απέφευγε τις πολιτικές περιστροφές.

Ο σχεδιασμός πολιτικής και υπηρεσιών χρειάζεται αναζωογόνηση.
Οι κοινότητες θέλουν μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη για να σχεδιάσουν υπηρεσίες και την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά αναγνωρίζουν τον ζωτικό ρόλο που παρέχουν οι υπάρχουσες δομές διακυβέρνησης. Τα τοπικά συμβούλια χρειάζονται κατάλληλη χρηματοδότηση για να το επιτύχουν αυτό με αντάλλαγμα τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν οι κοινότητες μπροστά και στο κέντρο.