Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 1 – 7 Αυγούστου

Την εβδομάδα που μας πέρασε και με το άρθρο 164 του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δόθηκε παράταση στην αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών έως 31η.7.2023.

Με το σύνθημα «Ώρα να ενεργήσουμε» η ΚΕΔΕ συμμετέχει στον Εθνικό στόχο για την εξοικονόμηση ενέργειας και με βάση την ΚΥΑ, ΦΕΚ 3424/τ.Β/02.07.2022 έδωσε οδηγίες προς τους δημάρχους.

Είχαμε και την υπογραφή της ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2022-2023.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ.

Εκδόθηκε ΚΥΑ για τη δράση Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Δημοσιεύθηκε και ο τύπος και ο τρόπος υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Βγήκε και σε διαβούλευση νομοσχέδιο για την προμήθεια ψηφιακού υλικού.

Άνοιξε και η πλατφόρμα τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων

Το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε έγγραφο για την συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με την ΚΥΑ που υπογράφτηκε, επιταχύνεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του ενημέρωσε ότι τηρεί αρχείο ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών.

Δόθηκε και παράταση στα ΣΦΗΟ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Βγήκε και πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης των ΟΤΑ.

Τέλος είχαμε και ανακοίνωση με την οποία η ΠΟΕ ΟΤΑ καταγγέλλει την Εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων, περνά μέσα από την χρήση των προσωπικών τηλεφωνικών συσκευών των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., κατά κύριο λόγο, αλλά και όσων Δημοτικών υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών είναι επιφορτισμένοι με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.