115 εκ ευρώ η 8η δόση ΚΑΠ 2022

Υπογράφτηκε η κατανομή στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 115.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Δείτε εδώ πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος