Στην Αθήνα το European Urban Resilience Forum

Για σχεδόν μια δεκαετία, το European Urban Resilience Forum (EURESFO) προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας όπου εκπρόσωποι των δήμων και ενδιαφερόμενοι τοπικών και περιφερειακών φορέων συναντώνται για να συζητήσουν στρατηγικές και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας.

Το 2022, όλοι όσοι επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα μέλλον ανθεκτικό στο κλίμα για τους δήμους και τις περιφέρειές, καλούνται και πάλι να λάβουν μέρος και να συναντηθούν στην Αθήνα στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Το φόρουμ θα διατηρήσει τον ενημερωτικό, ανοιχτό και διαδραστικό του χαρακτήρα και τη μορφή «Powerpoint-free». Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις για διάφορα θέματα, αντιμετωπίζοντας τις υπάρχουσες προκλήσεις στην τοπική αστική προσαρμογή, διερευνώντας παράλληλα πιθανές λύσεις και ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία.

Δείτε εδώ για λεπτομέρειες και εγγραφές