Σεμινάρια αποκατάστασης οικοσυστημάτων

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2021-2030 ως Δεκαετία του ΟΗΕ για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
https://www.decadeonrestoration.org
Η Δεκαετία του ΟΗΕ είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για την προστασία και την αναβίωση των οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο, προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.

Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, όπως το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020 και τη δεκαετία του ΟΗΕ για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020 θα εγκριθεί στη δέκατη πέμπτη συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης (COP 15) στο Κουνμίνγκ της Κίνας και θα οδηγήσει στην επίτευξη του Οράματος CBD 2050 «Ζώντας σε Αρμονία με τη Φύση.

Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος είναι απαραίτητη για την επίτευξη του Οράματος του 2050 και την αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα για την αποκατάσταση του φυσικού μας κόσμου; Θέλετε να γίνετε πιο ικανοί στην πρόληψη, την ανάσχεση και την αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων; Ψάχνετε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης βήμα προς βήμα για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος στη χώρα σας;

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) προσφέρουν ένα ΔΩΡΕΑΝ Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) σε δύο μέρη για την Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δασικής Υπηρεσίας της Κορέας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας μέσω της Πρωτοβουλίας Αποκατάστασης Δασικού Οικοσυστήματος (FERI). Αυτό το μάθημα συγκεντρώνει έρευνα από κορυφαία ιδρύματα που ασχολούνται με την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και ειδικούς στον τομέα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την οικοδόμηση ικανότητας αποκατάστασης οικοσυστήματος.

Αυτό το σεμινάριο έχει προεγκριθεί από την Εταιρεία Οικολογικής Αποκατάστασης (SER) για πιστώσεις προς την κατηγορία «Οικολογική Αποκατάσταση» των εκπαιδευτικών απαιτήσεων του προγράμματος Certified Ecological Restoration Practitioner (CERP) της SER. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το 1ο Μέρος και το 2ο Μέρος αυτού του μαθήματος θα έχουν εγγυημένα 3 από τις 6 πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται στην κατηγορία «Οικολογική Αποκατάσταση». Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα CERP στη διεύθυνση.
https://www.ser.org/page/CERPApplications

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα χρησιμεύει ως εισαγωγή στο Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για την Αποκατάσταση Οικοσυστήματος (STAPER) — ένα ευέλικτο πλαίσιο που υιοθετήθηκε από τα Μέρη της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα για την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των κυβερνήσεων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών τους στρατηγικών αποκατάστασης . Το μάθημα απευθύνεται σε κυβερνητικούς εκπροσώπους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, αλλά είναι ανοιχτό σε όλους. Το μάθημα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά και αναπτύσσεται από ειδικούς στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων.

Τα κυριότερα σημεία και τα αποτελέσματα του μαθήματος

Γίνετε μέλος μιας κοινότητας πρακτικής που δεσμεύεται να αποτρέψει, να σταματήσει και να αντιστρέψει την τάση της υποβάθμισης του οικοσυστήματος
Εξερευνήστε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας σε λεπτομερές περιεχόμενο με βάση τις ανάγκες σας
Μάθετε πώς να επιλέγετε τις καταλληλότερες παρεμβάσεις για το περιβάλλον σας από μια σειρά πρακτικών αποκατάστασης
Λάβετε πιστοποιητικά ολοκλήρωσης από τους υπεύθυνους του σεμιναρίου για την ολοκλήρωση του 1ου και του 2ου Μέρους.

Μέχρι να ολοκληρώσετε το 1ο Μέρος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση:

Να ορίστε την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και εξηγήστε τη σημασία της
Να περιγράψετε τα είδη των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος
Να εξηγήσετε τις προσεγγίσεις και τις αρχές της αποκατάστασης
Να τοποθετήσετε την αποκατάσταση στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και συμφωνιών μεγάλης κλίμακας

Οταν ολοκληρώσετε το 2ο Μέρος, θα είστε σε θέση:

Να κατανοήσετε πώς η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς είναι κρίσιμοι για το έργο αποκατάστασης
Να κατανοήσετε τα βήματα και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος
Να προσαρμόστε το σχέδιο αποκατάστασης βάσει πραγματικών παραδειγμάτων
Να σχεδιάσετε την εφαρμογή του βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο σας

Δείτε εδώ λεπτομέρειες και τις αιτήσεις