Και η ξηρασία της Ευρώπης δοκιμάζει την τοπική αυτοδιοίκηση

Μέχρι σήμερα τα πυρηνικά εργοστάσια θωρούνται όχι μόνο απολύτως ασφαλή, αλλά και με δυνατότητα να παρέχουν αδιάκοπα ενέργεια. Διότι κανένας δεν φανταζότανε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη ξηρασία των τελευταίων 500 χρόνων και ότι τα ποτάμια θα στερέψουν από τα οποία ψύχονται τα πυρηνικά εργοστάσια με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι υπεύθυνοι να μειώσουν στο ελάχιστο την παραγωγή τους.

Είναι ένα ακόμη παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουμε ότι με την κλιματική αλλαγή τίποτα δεν είναι δεδομένο και προβλέψιμο. Τα πάντα είναι πρωτόγνωρα. Η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή.

Ο Πάδος ο Σηκουάνας, ο Τάμεσης και ο Ρήνος στέρεψαν και διέκοψαν όλες τις εμπορικές μεταφορές και τα συστήματα άρδευσης εκατομμυρίων στρεμμάτων καλλιεργειών. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ενώ τα ψάρια ανεβαίνουν νεκρά στην επιφάνεια.

Δεν ήταν κάτι που δεν το έχουν επισημάνει οι επιστήμονες. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες το επισήμανε στην ομιλία του στην παγκόσμια ημέρα της ξηρασίας. Η ξηρασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρωπότητα που θα δημιουργήσει και τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα.

Η κλιματική κρίση είναι προφανές ότι βάζει σε τεράστια δοκιμασία την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην κορυφή της ατζέντα την έννοια της Ανθεκτικής Πόλης. Η ξηρασία της Ευρώπης όπως και οι πρόσφατες πλημμύρες δείχνουν ότι η καταστροφές και οι απώλειες είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σύγκριση με τις αναγκαίες επενδύσεις πρόληψης. Και το φαινόμενο είναι πολύ συχνό πια. Δεν περιμένουν να έρθει η Κλιματική Κρίση. Η Κλιματική Κρίση είναι εδώ. Και οι επιπτώσεις της είναι δυσθεώρητες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται αυτομάτως να αντιμετωπίσει αυτές τις επιπτώσεις, αλλά παντού δείχνει λίγο ως πολύ απροετοίμαστη.

Οι Δήμοι οφείλουν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τους επαπειλούμενους κινδύνους.
Να κάνουν σχέδια αντιμετώπισης για όλα τα φαινόμενα, ακόμη και για αυτά που ποτέ δεν κατέγραψαν στον τόπο τους.

Πρέπει να κάνουν αυτόνομα σχέδια και επενδύσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για κάθε φαινόμενο ξεχωριστά.

Να μεριμνήσουν για τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τους αρρώστους, τα ΑμμεΑ, τους ηλικιωμένους κλπ ξεχωριστά για κάθε ώρα της ημέρας.

Να φτιάξουν και να εκπαιδεύσουν επαρκείς εθελοντικές ομάδες για κάθε ενδεχόμενο και κάθε τομέα.

Να έχουν μητρώο εργοληπτών επικαιροποιημένο

Να έχουν εξοπλισμό συντηρημένο όπως γεννήτριες, αντλίες κλπ

Να μελετήσουν την τρωτότητα των κτηρίων και των εγκαταστάσεων.

Να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό τους

Να εξασφαλίσουν απρόσκοπτες επικοινωνίες και μηχανισμούς άμεσης ενημέρωσης για όλον τον πληθυσμό.

Να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους για μαζική προστασία του πληθυσμού.

Να μεριμνήσουν για την τοπική αυτονομία σε τρόφιμα, φάρμακα και ενέργεια.

Να δουν και πάλι τα σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Βορέας, Ιόλαος κλπ και να τα εξειδικεύσουν όσο περισσότερο δυνατόν στα τοπικά χαρακτηριστικά.

Να εκπονήσουν μελέτες δομών και λειτουργιών έτσι ώστε όλα τα παραπάνω να είναι βιώσιμα στην καθημερινή ζωή.

Πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, ξηρασία, καύσωνες μας δείχνουν ότι οι καταστροφές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επενδύσεις πρόληψης.

το διαδίκτυο είναι γεμάτο από μελέτες που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους δήμους:

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οδηγός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Κινδύνων σε Επίπεδο Δήμων (ΙΤΑ-ΚΕΔΕ)

Σχέδιο προσαρμογής και ανθεκτικότητας πυκνοδομημένων αστικών περιοχών στις φυσικές καταστροφές: Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι κοινωνικό-πολιτικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών

Οργανωσιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Πολιτική Προστασία της χώρας έναντι φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εθελοντικών Οργανώσεων