Άνοιξε πρόσκληση για Τεχνική Βοήθεια στις Ενεργειακές Κοινότητες

Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθειά του για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης και της απεξάρτησης από το Ρώσικο Φυσικό Αέριο, υποστηρίζει τεχνικά την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κονοτήτων

Όπως αναφέρει: «Οι ενεργειακές κοινότητες στην ΕΕ βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξής. Ορισμένες αποτελούν άτυπες ομάδες που μόλις άρχισαν να σκέφτονται τη δυνατότητα δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας και κάποιες άλλες είναι ήδη σχηματισμένες ως νομικές οντότητες που χρειάζονται μόνο λίγη υποστήριξη από ειδικούς για να ολοκληρώσουν το έργο παραγωγής καθαρής ενέργειας.

Έχοντας αυτό υπόψη, το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα παρέχει διαφορετικές μορφές υποστήριξης σε τουλάχιστον 150 ενεργειακές κοινότητες συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των αιτούντων:

Ετσι παρέχει άμεση τεχνική βοήθεια σε τουλάχιστον 25 ενεργειακές κοινότητες, στις οποίες οι ειδικοί παρέχουν υποστήριξη στους αρμόδιους κάθε κοινότητας.

Ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων
Εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στην τοπική γλώσσα στις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Τσεχία, Κροατία (επέκταση προς Σερβία / Μαυροβούνιο / Αλβανία / Βοσνία & Ερζεγοβίνη), Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, με στόχο τουλάχιστον 80 κοινότητες.

Αδελφοποιήσεις και ανταλλαγές εταίρων.
Σε συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες.
Αυτές οι δραστηριότητες θα συμπληρωθούν από διαδικτυακά σεμινάρια για τη δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

Δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση έναρξης της Τεχνικής Βοήθειας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις 21 Ιουνίου 2022.

Ποιος μπορεί να λάβει τεχνική υποστήριξη;

Για να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια η κοινότητα μπορεί να είναι μια νομική οντότητα, μια άτυπη κοινότητα παραγόντων ή μια συλλογικότητα παραγόντων. Εάν είναι νομική οντότητα, η κοινότητα πρέπει να είναι μια Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή μια Κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ή το εθνικό ισοδύναμο αυτών των ορισμών). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στις οδηγίες εφαρμογής.

Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα παρέχει τεχνική βοήθεια κυρίως για τις αστικές κοινότητες. Οι αγροτικές κοινότητες θα υποστηρίζονται από το Ενεργειακό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγροτικών Κοινοτήτων

Ο ορισμός του αγροτικού και του αστικού για τους σκοπούς του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων βασίζεται στο Βαθμό Αστικοποίησης (θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στις οδηγίες εφαρμογής).

Προκειμένου να βεβαιωθούν ότι κάθε κοινότητα αιτούντων λαμβάνεται υπόψη από τη σωστή πρωτοβουλία, το Αποθετήριο και το Συμβουλευτικό Κέντρο μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που λαμβάνονται. Σκοπός αυτού είναι να βεβαιωθούν ότι, για παράδειγμα, μια αγροτική ενεργειακή κοινότητα υποστηρίχθηκε κατά λάθος από το Αποθετήριο, και η κοινότητα να μπορεί να λάβει υποστήριξη από το Advisory Hub.

Πώς κάνω αίτηση;

Η διαδικασία υποβολής αίτησης έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την εργασία που απαιτείται από τους αιτούντες όταν συντάσσουν την αίτηση, διασφαλίζοντας παράλληλα εξατομικευμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενεργειακών κοινοτήτων.

Δείτε λεπτομέρειες στην σελίδα