Επεκτείνεται η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων στα Χανιά

Επεκτείνεται η λειτουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) στα Χανιά μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, για την υλοποίηση του οποίου θα συνεργαστούν τέσσερεις φορείς με σημαντική συνεισφορά στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, στην Περιφέρεια Κρήτης: το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ Κρήτης (ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ), και η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΙΠ).

Στόχος της νέας αυτής συνεργασίας είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας νέας, σύγχρονης θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων στα Χανιά, με σκοπό τη φιλοξενία και υποστήριξη καινοτόμων εταιρειών, υψηλής έντασης γνώσης. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται το στρατηγικό όραμα του ΙΤΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων, με στόχο την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και τη στήριξη και προώθηση της νεοφυούς και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Τη βαρύτητα της σημασίας της συγκεκριμένης συμφωνίας τόνισαν τόσο ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, όσο και ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθώς αποτελεί αφενός τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (αρχικά, Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας), αφετέρου γιατί η έμφαση στην έρευνα και καινοτομία, ανταποκρίνεται στο αρκετά επίκαιρο, στο διεθνές προσκήνιο, θέμα της ενέργειας, καθώς και της καινοτόμου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Κρήτης στον ενεργειακό τομέα.

Υπογραμμίσθηκε επίσης, ότι η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης θα προσδώσει μια άλλη δυναμική στην προσπάθεια αυτή και θα ανοίξει νέους ορίζοντες συνεργασίας του ΙΤΕ με το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς θα οδηγήσει στην εν δυνάμει δημιουργία ενός καινούργιου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με βάση τα Χανιά.

Ο Αντώνιος Παπαδεράκης, αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας τόνισε την σπουδαιότητα αυτού του πρώτου βήματος για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης που «θα ενεργοποιήσει όλους τους φορείς και τις υποδομές στο νησί, αλλά θα οδηγήσει και στη δημιουργία νέων, ένα όραμα που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης».

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με σκοπό την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία. Διαχρονικά, το ΕΤΕΠ Κρήτης έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη στήριξη και στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.

Στις εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ Κρήτης λειτουργεί μια σύγχρονη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων συνολικής εκτάσεως περίπου 4.000 τ.μ., στην οποία φιλοξενούνται καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό. Στόχος της Θερμοκοιτίδας είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την ανάπτυξη και δικτύωση των εγκατεστημένων εταιρειών σε τοπικό, εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η Θερμοκοιτίδα σήμερα φιλοξενεί και στηρίζει 31 καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περίπου 400 εργαζομένους. Οι εταιρείες αυτές ενισχύουν την οικονομία, διαθέτοντας 145 διαφορετικά προϊόντα και 65 ανταγωνιστικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την καλλιέργεια και προώθηση της έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν υποστηριχτεί από το ΕΤΕΠ Κρήτης και έχουν αποχωρήσει από τη Θερμοκοιτίδα περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και φορείς, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.