Με την συμμετοχικότητα λύνονται τα προβλήματα της Βιώσιμη Κινητικότητας

Το τεράστιο πρόβλημα συμμετοχικότητας και κοινωνικής συναίνεσης αναδεικνύει ο Oδηγός που δημοσίευσαν οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας καθώς όπως αναφέρoυν οι αποφάσεις για την αστική κινητικότητα συχνά γίνονται αντιληπτές ως μέτρα σε μεγάλο βαθμό από πάνω προς τα κάτω, όπου και οι πολίτες αισθάνονται αγνοημένοι ή αποκλεισμένοι.

Επομένως, μια πιο περιεκτική και ολιστική διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να βοηθήσει να δώσει στους ανθρώπους φωνή. Παρόλο που οι πολιτικές με επίκεντρο τον πολίτη μπορεί συχνά να είναι αντικείμενα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ή τα αποτελέσματα τους μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικά.

Το πλαίσιο συν-δημιουργίας, το οποίο αναλύεται στον Οδηγό, υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής και των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών και ατόμων όλων των ηλικιακών ομάδων και κοινωνικών οικονομικών στρωμάτων για την εφαρμογή μέτρων που έχουν κοινό αντίκτυπο.

Η συνδημιουργία μπορεί να οριστεί ως μια «συστηματική διαδικασία δημιουργίας νέων λύσεων με τους πολίτες και – όχι για αυτούς, με τη συμμετοχή ανθρώπων και κοινοτήτων στην ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών». Αυτός ο ορισμός ήταν ο στόχος του χρηματοδοτούμενου προγράμματος SUNRISE από την Ε.Ε., έργου που ενθάρρυνε διαδικασίες συνδημιουργίας σε έξι πόλεις σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τρία παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές της συνδημιουργίας, καθώς και διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής των πολιτών.

Μία πολύ καλή πρακτική αποτελεί η επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης στην γειτονιά μέσω της συν-δημιουργίας στη Βρέμη της Γερμανίας.
Όπως αναφέρει ο Οδηγός, σε όλη την Ευρώπη, οι ιστορικές συνοικίες των πόλεων που χτίστηκαν πριν από τη δεκαετία του 1940 δεν σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να φιλοξενούν χώρο στάθμευσης για τα Ι.Χ στο δρόμο ή κάπου αλλού. Αυτή η πρόκληση υπάρχει και στην πόλη-κράτος της Βρέμης, στα βορειοδυτικά της Γερμανίας.
Στενά δρομάκια και πεζοδρόμια χωρίς κράσπεδο. Το σχέδιο στάθμευσης ήταν ο βασικός στόχος στην «περιοχή Hulsberg», μια σχετικά μικρή περιοχή που βρίσκεται ανατολικά της Χανσεατικής πόλης, κοντά στο περίφημο Weserstadion.
Μέχρι πρόσφατα εκεί, τα αυτοκίνητα έφραζαν στο μισό τα πεζοδρόμια ή στάθμευαν πάνω σε αυτά και στις δύο πλευρές του δρόμου. Αυτό δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια και τα πεζοδρόμια ήταν συχνά απρόσιτα για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και γονείς με καροτσάκια. Σημαντικές δυσκολίες αντιμετώπιζαν και η πυροσβεστική και τα απορριμματοφόρα στους ελιγμούς καθώς υπήρχε πολύ περιορισμένος διαθέσιμος χώρο. Οι χρήστες αυτοκινήτων που είχαν συνηθίσει να παρκάρουν μπροστά από το σπίτι τους ή και απέναντι συγκρούονταν με άλλες ομάδες κατοίκων που ήθελαν να αναμορφώσουν τα πεζοδρόμια και να περιορίσουν τη στάθμευση σ΄αυτά.

Αντί για μέτρα από πάνω προς τα κάτω, η διοίκηση της πόλης ξεκίνησε ένα έργο που συνπροσδιορίζει τις υπάρχουσες προκλήσεις και λύσεις που αναπτύχθηκαν από κοινού, και εφαρμόστηκαν από κοινού και σε ένα τρίτο στάδιο συναξιολογήθηκαν από
μια ξεχωριστή ομάδα πολιτών. Μετά τον εντοπισμό των λύσεων, η διοίκηση της πόλης
δημιούργησε ένα ανακατασκευασμένο κράσπεδο πεζοδρομίου και θέσεις στάθμευσης μαζί με τους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η διαμεσολάβηση μεταξύ των
διαφορετικών ομάδων συμφερόντων ήταν απαραίτητη. Πραγματοποιήθηκαν πολλές δεκάδες συναντήσεις πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών κατά τις βραδινές ώρες των εργάσιμων ημερών. Ακόμη, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες που
επηρεάζονταν από την δυσλειτουργική κατάσταση της στάθμευσης, όπως άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και οικογένειες με καροτσάκια και ηλικιωμένοι.

Συνολικά, τα κύρια σημεία και επιτεύγματα ήταν η αναδιοργάνωση της πολιτικής στάθμευσης και η εφαρμογή της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 1.600 μέτρων πεζοδρομίου με κράσπεδο, καθώς και η αίσθηση του «μαζί» που έδειξε στους κατοίκους της γειτονιάς ότι η ανταλλαγή και η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα. Οι περισσότεροι χρήστες του δρόμου, οι πεζοί και τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν των περισσότερο χώρο για τις ανάγκες τους μετά την αναδιάρθρωση. Συνολικά, η συλλογική συνδημιουργική δράση είχε μεγάλη επιτυχία, ως εκ τούτου θα αντιγραφεί και από άλλες περιοχές της Βρέμης.

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf

https://civitas-sunrise.eu/