Ευρωπαϊκό εργαστήριο για την αποκατάσταση του πρασίνου στις πόλεις

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 9:30 ώρα Βρυξελών και στο πλαίσιο της Εβδομάδας της Επιτροπής των Περιφερειών EURegionsWeek 2022

διοργανώνεται εργαστήριο αφιερωμένο στην πρόταση που κυκλοφόρησε πρόσφατα για έναν νόμο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης από ευρωπαϊκή, περιφερειακή και δημοτική προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της πρότασής της, περιγράφοντας πώς εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, πώς αποτελεί βασικό μέρος της συμβολής της ΕΕ στο παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020 και, τέλος, θα γίνει περιγραφή των βασικών στοιχείων της νομοθετικής πρότασης και των στόχων της για το αστικό πράσινο.
Στη συνέχεια, το εργαστήριο θα ακούσει εμπειρογνώμονες σε θέματα βιώσιμης περιφερειακής και δημοτικής πολιτικής και σχεδιασμού που προβληματιστούν σχετικά με τις επιπτώσεις του Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης για τις τοπικές και υποεθνικές αρχές και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τους μηχανισμούς σχεδιασμού, διακυβέρνησης, διαχείρισης και παρακολούθησης. Από την σκοπιά των δήμων, το εργαστήριο θα διερευνήσει επίσης επιλογές και καλές πρακτικές για την αποσύνδεση της αστικής ανάπτυξης από την απώλεια της αστικής φύσης.

Θα συζητηθούν οι σύνδεσμοι και οι συνέργειες με τις κρίσεις της απώλειας βιοποικιλότητας, της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης γης, τονίζοντας την ανάγκη εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης και εξορθολογισμού της δράσης (πολιτικής) για την αντιμετώπισή τους.

Αυτό το εργαστήριο είναι επίσης μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στις συζητήσεις για την αποκατάσταση της φύσης σε αστικό επίπεδο και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τον τρόπο προστασίας και ενίσχυσης των αστικών οικοσυστημάτων στο μέλλον.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες με του ομιλητές, τους εμπλεκόμενους φορείς και το πρόγραμμα
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDQw