Προγράμματα εκπαίδευσης για Υπευθύνους Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

H International Forum σχεδίασε προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για Υπευθύνους Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Ειδικότερα:
Εκμάθηση “ΚΗΜΔΗΣ” σύμφωνα με το ΦΕΚ.3075/Β/13-07-2021 (Διάρκεια 5 ώρες) (Πατήστε ΕΔΩ και δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα & Δηλώστε Συμμετοχή),
Εκμάθηση – Χρήση “Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.” για Διαγωνισμούς Προμηθειών – Υπηρεσιών έως & τις προβλεπόμενες αλλαγές που ορίζει ο Ν.4782/2021 (Διάρκεια 5 ώρες) (Πατήστε ΕΔΩ και δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα & Δηλώστε Συμμετοχή) &
Εκμάθηση – Χρήση “Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.” για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων – Μελετών. Ποιες είναι οι αλλαγές έως και τον Ν.4782/2021 & ΚΥΑ.166278/25-06-2021 (Διάρκεια 5 ώρες) (Πατήστε ΕΔΩ και δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα & Δηλώστε Συμμετοχή).

Όλα τα ανωτέρω σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν και Εσωτερικά στην κάθε Υπηρεσία με απόλυτη προσαρμογή της θεματικής ατζέντας στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Επισκεφθείτε το site: www.forum-training.gr και ενημερωθείτε για όλα τα Νέα Προγράμματα και τις Υπηρεσίες που παρέχει η την International Forum.

Για όποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείστε με την International Forum Training & Consulting Ltd

Μαριάννα Γρίβα
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
τηλ.: 213 0716370-380 // fax: 213 0716381
e-mail: [email protected]