Εγχειρίδιο Πράσινης Συμφωνίας για Δήμους και Περιφέρειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο Πράσινης Συμφωνίας με επίκεντρο την κλιματική προσαρμογή. Το Εγχειρίδιο είναι μια διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει πληροφορίες για την οικονομική βοήθεια και τα τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής του κλίματος με βάση διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Ο στόχος είναι να εξοπλιστούν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις με ένα σύνολο εργαλείων και συστάσεων για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ελαχιστοποίηση των τρωτών σημείων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών καθώς και των απωλειών και των ζημιών. Ένα Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Σχεδιασμένο με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο, το νέο Εγχειρίδιο για την προσαρμογή του κλίματος παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) καθοδήγηση για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει βοήθεια στην εύρεση των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με μελέτες περιπτώσεων, οικονομική βοήθεια και τεχνική βοήθεια στους τομείς της κλιματικής προσαρμογής. Ενώ αυτή η πρώτη έκδοση εστιάζει στην προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, τα επερχόμενα εγχειρίδια θα επικεντρωθούν στο κύμα ανακαίνισης και στη βιοποικιλότητα.

Το Εγχειρίδιο προσαρμογής για το κλίμα αποτελεί στοιχείο της εκστρατείας «Green Deal Going Local» της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καθώς δεν υπάρχει «μια συνταγή που να ταιριάζει σε όλους» για μια τοπική και περιφερειακή εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, αυτό το Εγχειρίδιο παρέχει μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση και προσαρμόζεται σε κάθε τοπικό πλαίσιο (από αστικό έως αγροτικό, ορεινό και παράκτιες περιοχές, κλπ).

Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Εγχειριδίου.

Κάντε κλικ στο όνομα του κράτους μέλους παρακάτω για άμεση πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη έκδοση χώρας. Προς το παρόν, το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.