Παράταση Προθεσμίας Ελέγχου Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ότι παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ή ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Πέμπτη 22/9/2022 στις 23.59