Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις διευθύνεις Ανθρώπινου Δυναμικού

Προς την κατεύθυνση της επιμόρφωσης των αρμόδιων στελεχών των Διευθύνσεων Διοικητικού δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών».
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 42 ωρών, διεξάγεται κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 και απευθύνεται αποκλειστικά σε
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές ελέγχου και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωσή τους οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις χρήσης και λειτουργίας των νέων πληροφοριακών εφαρμογών κατά τρόπο που να αντιληφθούν παράλληλα και τη σημασία και την αναγκαιότητα τους με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής τους εργασίας και την αποδοτικότερη λειτουργία της διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, καθ ́ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, οι εκπαιδευόμενοι αποδεσμεύονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα λόγω αιτιολογημένης υπηρεσιακής απουσίας.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (ίντερνετ) μέσω οποιουδήποτε browser (π.χ. google chrome, mozilla firefox, internet explorer/edge, safari) και στην εφαρμογή Webex Meetings. Επίσης, ο Η/Υ θα πρέπει να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα.

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό και θα διεξάγονται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρωινές ώρες (8.00-15.00) κατόπιν αξιολόγησης και σχετικού αιτήματος.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, διεξάγεται ένα πρόγραμμα κάθε βδομάδα για όλο το χρονικό διάστημα από 19/09/2022 έως 19/12/2022, σε ημέρες και ώρες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr/) στη διαδρομή Αρχική «Επιμόρφωση, «Συμμετοχή στην Επιμόρφωση», «Αναζήτηση Προγραμμάτων» και επιλέγοντας
ως τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή – Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών».

Προς διευκόλυνση παρατίθενται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων:

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί άπαξ στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει στην εν λόγω πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ τα προσωπικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας.