2η Πρόσκληση για τις Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας

ypourgeioanaptiksis

Η Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού του «Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», δυνάμει της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου στις 5-6-2021, προσκαλεί τους δικαιούχους του Προγράμματος να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», όπως ορίζεται στην παρ. α) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να ενταχθούν όλες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις, σχέδια και έργα που περιλαμβάνονται ή μπορεί να εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με αντικείμενο ιδίως την κατασκευή, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια.

O συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Συμβάσεις με μικρότερο προϋπολογισμό εφόσον αυτές έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι και η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήμος, για κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας της αρμοδιότητάς τους.

Δείτε εδώ την πρόσκληση