Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών

Πρόσκληση προς τις δημόσιες οργανώσεις απευθύνει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD».

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD), προσκαλεί τα κράτη μέλη του δικτύου του, να συμμετέχουν στην ετήσια δράση για τη συλλογή πρωτοβουλιών για καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, οι οποίες υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καλύτερες πολιτικές και υπηρεσίες, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών. Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για την Κυβερνητική Καινοτομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI).

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος του δικτύου του OPSI OECD, υποστηρίζει και προωθεί τη δράση σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό απευθύνεται πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή καινοτομιών στο OPSI OECD, η οποία είναι ανοικτή σε δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει καινοτομίες σε διάφορους τομείς όπως είναι η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κλπ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η συλλογή περιπτώσεων καινοτόμων πρακτικών που έχουν αναπτύξει οι δημόσιες οργανώσεις διεθνώς σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών προκειμένου να κατανοηθούν οι διεθνείς τάσεις. Οι καινοτομίες θα αξιολογηθούν από το OPSI OECD προκειμένου να αποτυπωθούν ως βέλτιστες πρακτικές στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ενώ ορισμένες από αυτές θα συμπεριληφθούν σε εκθέσεις που θα καταρτιστούν. Σημειώνεται, ότι οι ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες θα προσκληθούν να παραστούν στην εκδήλωση World Government Summit η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι στις 13-15 Φεβρουαρίου 2023.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης προσκαλει τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά και να αναδείξουν τόσο τις πρακτικές τους όσο και την ελληνική δημόσια διοίκηση γενικότερα.

Η συμμετοχή στη δράση διασφαλίζει συγκεκριμένα οφέλη για τους συμμετέχοντες:
· Διεθνή αναγνωρισιμότητα, καθώς οι καινοτομίες προωθούνται σε εκδηλώσεις και στους χιλιάδες αναγνώστες των εκθέσεων που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ,
· Δυνατότητα για κλιμάκωση, για όσες καινοτομίες διακριθούν και εκδηλωθεί ενδιαφέρον ώστε να επεκταθούν και σε άλλες χώρες,
· Συμμετοχή στο παγκόσμιο κίνημα ηγετών της καινοτομίας οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα και πηγή έμπνευσης για καινοτομία.
Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής καινοτομιών στη δράση του OPSI OECD σας ενημερώνουμε ότι οι καινοτομίες, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να υποβληθούν σε πρώτο βαθμό στο www.innovation.gov.gr/submission-innovation/ έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2022 .
Στη συνέχεια, οι δημόσιες οργανώσεις των οποίων οι προτάσεις πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το OPSI OECD, καθώς επίσης και οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν ήδη αναρτήσει καινοτομίες στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα, θα ενημερωθούν προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη βιβλιοθήκη του OPSI OECD.