Εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το URBACT IV

To πρόγραμμα URBACT IV ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Σεπτεμβρίου για να υποστηρίξει τις πόλεις έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την πράσινη, δίκαιη και ψηφιακή μετάβαση, μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, ικανοτήτων και ανάπτυξης γνώσης. Σκοπός του είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις, η βελτίωση των πολιτικών των πόλεων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής στον αστικό χώρο.

Το πρόγραμμα URBACT IV θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά δίκτυα για τη βελτίωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πόλεων να:
συν-σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης που συνδέονται με κοινές προκλήσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης·
να προσαρμόσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν καθιερωμένες αστικές καλές πρακτικές· και
να σχεδιάσουν επενδυτικά σχέδια για την αναπαραγωγή στοιχείων των Urban Innovative Actions.

Το URBACT και η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα εργαστούν σε συνεργασία για να παράσχουν μια συνεκτική προσφορά στους φορείς της πόλης και να υποστηρίξουν τις πόλεις για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξή τους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.
Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα περιλαμβάνονται από πόλεις από 5 χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Οι ιδιαιτερότητες των πόλεων αυτών που συμμετέχουν στο URBACT θα αντιμετωπιστούν μέσω μιας ειδικής άσκησης ανάλυσης αναγκών. Οι πόλεις θα λάβουν υποστήριξη σχετικά με τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους με ομότιμους της ΕΕ που υποστηρίζουν την προετοιμασία αυτών των χωρών για ένταξη στην ΕΕ.
Η πρώτη πρόσκληση του URBACT IV θα ανοίξει τον Ιανουάριο του 2023. Οι πόλεις και άλλοι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης θα είναι ευπρόσδεκτοι να δημιουργήσουν συνεργασίες και να στείλουν αιτήσεις εντός των επόμενων τριών μηνών.
Το URBACT IV θα προσφέρει επίσης πολλά εργαλεία για να βοηθήσει τις πόλεις, όπως ένα διαδικτυακό Εργαλείο αναζήτησης συνεργατών που θα τις βοηθήσει να βρουν συνεργάτες για το έργο τους ή να έρθουν σε επαφή με άτομα με υπάρχουσες ιδέες. Αυτή η πλατφόρμα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του URBACT κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, συμμετάσχετε στις συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων με τίτλο «Ετοιμαστείτε για τη νέα πρόσκληση URBACT για Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης!» που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2022.Περισσότερες πληροφορίες για το URBACT IV