Βγήκε η απόφαση Πέτσα για τα συμπληρωματικά 50 εκατομμύρια

Κατανέμεται με υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 €, ως συμπληρωματική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

Δείτε εδώ την κατανομή μεταξύ των Δήμων

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/09/Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-63389-28.09.2022.pdf