Βγήκε η απόφαση για την Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5254 Τεύχος Β η απόφαση για την Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για την λειτουργία των παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της Επικράτειας είναι σε εξέλιξη τέσσερις δημόσιοι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.554.580,00€ και τα αιτήματα εξοπλισμού των υφιστάμενων και νέων σχολικών μονάδων καλύπτονται από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Δείτε ποια παραρτήματα ποιων δήμων θα λειτουργήσουν.
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/10/Απόφαση-Υπ.-Παιδείας-και-Θρησκευμάτων-Φ.10ΚΓ121988Δ1-05.10.2022-ΦΕΚ-5254-11.10.2022-τεύχος-Β.pdf